Najnowsze

Wyróżnione

Tworzymy markę lokalną powiatu płońskiego !

 

W warsztatach z budowania marki lokalnej, które odbyły się w dniu 17 maja 2022 r. brali udział przedstawiciele różnych  sektorów naszego powiatu, głównie lokalnych JST i NGO. Po wstępnych prezentacjach na temat dobrych praktyk w zakresie tworzenia i promowania lokalnych marek, uczestnicy pracując  w grupach  identyfikowali skarby Powiatu Płońskiego. 

Czytaj więcej...

Tworzymy nową Lokalną Strategię Rozwoju - rozpoczęliśmy cykl spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami obszaru LGD-PM

 Pierwsze spotkanie konsultacyjne odbyło się w UG Baboszewo w dniu 10 maja 2022 r. Podczas warsztatów uczestnicy zidentyfikowali mocne i słabe strony obszaru  gminy oraz zagrożenia i szanse zewnętrzne (analiza SWOT).  Wypowiadali się również na temat problemów i potrzeb rozwojowych oraz potencjału gminy. Na tej podstawie wspólnie określili  najważniejsze cele i działania do realizacji na etapie wdrażania strategii.

Czytaj więcej...

Proces konsultacji społecznych nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 dla obszaru LGD-Przyjazne Mazowsze.

 

Przedmiotem konsultacji jest partycypacyjne opracowanie dokumentu nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 w ramach PROW, przy udziale mieszkańców obszaru i przy wsparciu zespołu LGD-PM, ekspertów oraz lokalnych liderów. 

Czytaj więcej...

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) w nowej perspektywie finansowej UE 2021 – 2027, w ramach programu Fundusze UE dla Mazowsza.

Samorząd Województwa Mazowieckiego zdecydował o wdrażaniu instrumentu pn. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność na Mazowszu w formule pośredniej (hybrydowej) w nowej perspektywie finansowej UE 2021 – 2027, w ramach programu Fundusze UE dla Mazowsza.

Czytaj więcej...

Powstanie inkubator przetwórstwa lokalnego na terenie powiatu płońskiego!

LGD – Przyjazne Mazowsze w dniach 17 -31 stycznia 2022 przeprowadziła nabór wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Do biura wpłynął wniosek pt.: Utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego na terenie Czerwińska nad Wisłą.

Czytaj więcej...

LGD – Przyjazne Mazowsze przyznała ponad milion złotych na realizację nowych projektów z zakresu infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej‼

 

LGD – Przyjazne Mazowsze w dniach 17 -31 stycznia 2022 przeprowadziła nabór wniosków i przyznała kolejne środki finansowe w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Czytaj więcej...

Powstaną kolejne nowe firmy dzięki wsparciu LGD – Przyjazne Mazowsze

 

LGD – Przyjazne Mazowsze w dniach 17 -31 stycznia 2022 przeprowadziła nabór wniosków i przyznała kolejne środki finansowe na podejmowanie działalności w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Czytaj więcej...

Zakończyła się ocena wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naborów przeprowadzonych w terminie 17.01. – 31.01.2022 r.

 

W dniu 2 marca 2022 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze, na którym dokonano oceny wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Czytaj więcej...

Warsztaty refleksyjne – podsumowanie wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju

 

 W dniu 23 lutego 2021 r. w  biurze Lokalnej Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze w Płońsku odbyły się warsztaty refleksyjne na temat realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju i działalności LGD-Przyjazne Mazowsze  w roku 2021. 

Czytaj więcej...

Inkubator Lokalnych Centrów 3R

 

Program Inkubator Lokalnych Centrów 3R to program, którego celem jest promocja zasady 3R (Reduce, Reuse, Recycle) poprzez łączenie firm, gmin i organizacji pozarządowych z ekspertami i praktykami z zakresu prowadzenia i rozwoju lokalnych inicjatyw oraz aktywności związanych z gospodarką obiegu zamkniętego.

Czytaj więcej...

Ocena zgodności wniosków z LSR zakończona

Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze informuje, że Rada stowarzyszenia zakończyła ocenę zgodności z LSR wniosków o przyznanie pomocy złożonych w biurze LGD w terminie 17.01. – 31.01.2022 roku, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Czytaj więcej...

Nabór wniosków o przyznanie pomocy zakończony

Zakończyliśmy nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Wnioski były przyjmowane w terminie od 17.01-31.01.2022 r. w następujących zakresach: 

Czytaj więcej...

Zaproszenie na warsztaty refleksyjne w dniu 23 lutego 2022 r.

Szanowni Państwo,

Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze serdecznie zaprasza na warsztaty refleksyjne, których celem jest analiza procesu wdrażania, efektów oraz zmian w otoczeniu LSR za rok 2021. Realizacja warsztatów jest zadaniem obowiązkowym każdej LGD. Zależy nam na  identyfikacji i lepszym rozumieniu osiąganych rezultatów oraz oszacowaniu z wyprzedzeniem, w jakim stopniu zbliżamy się do ich osiągnięcia. 

Warsztaty należy przeprowadzić na początku każdego roku kalendarzowego, aby wypracowane wnioski i rekomendacje wykorzystać do dalszej pracy oraz zasilić o dodatkowe informacje sprawozdanie roczne z realizacji LSR za rok poprzedni. 

Czytaj więcej...

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

 

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

 

IKONKAAA

 ikonka

IKONKA

 

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność