Od 1 lipca do 31 sierpnia br. biuro LGD - Przyjazne Mazowsze czynne jest w godzinach od 7.00 do 15.00.Ostateczna lista wniosków wybranych do finansowania z działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Ostateczna lista wniosków wybranych do finansowania z działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Informujemy, że do biura LGD – Przyjazne Mazowsze nie wpłynęło żadne odwołanie od oceny wniosków przez Radę Decyzyjną z działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw. Lista rankingowa wniosków wybranych do finansowania (ogłoszona dn. 17 marca br.) stała się zatem listą ostateczną i została przekazana wraz z wnioskami do ARiMR w Warszawie.

Pobierz listę

Wyniki Rady Decyzyjnej Tworzenie i rozwoj mikroprzedsiębiorstw

W dniu 13 marca 2014 roku odbyło się Posiedzenie Rady Decyzyjnej Lokalnej Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze, na którym dokonano oceny wniosków. 

Poniżej przedstawiamy listę wniosków o dofinansowanie. Limit środków wynosi 260 037,75 zł  
Wnioskodawcom przysługuje możliwość odwołania od wyników oceny zgodnie z procedurą określoną w LSR.  Lista może ulec zmianie po rozpatrzeniu odwołań.

Pobierz listę rankingową

 

Nabór wniosków od 19 lutego 2014r

                  


Zarząd Województwa Mazowieckiego informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – „Przyjazne Mazowsze”  wniosków w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań:

 

  • Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej (limit dostępnych środków: 171 548,58 zł);

  • Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw (limit dostępnych środków: 260 037,75 zł);

Czytaj więcej...

Zakończenie naboru wniosków

W dniu 5 marca 2014 r. zakończyliśmy nabór wniosków z działań Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej.

Wpłynęły 4 wnioski z Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw, natomiast z działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej nie wpłynął żaden wniosek.

Wszystkim wnioskodawcom gratulujemy pomysłów na projekty.

13 marca 2014r. o godz.16.30 w budynku szkoleniowym MODR Oddział Poświętne w Płońsku, odbędzie się posiedzenie Rady Decyzyjnej, na którym wnioski zostaną ocenione pod względem spełnienia kryteriów wyboru projektu zapisanych w Lokalnej Strategii Rozwoju.

Wyniki Rady Decyzyjnej Tworzenie i rozwoj mikroprzedsiebiorstw

W dniu 22 października 2013 roku odbyło się Posiedzenie Rady Decyzyjnej Lokalnej Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze, na którym dokonano oceny wniosków. 
Poniżej przedstawiamy listę wniosków o dofinansowanie. Limit środków wynosi 256 525,00  zł.
Wnioskodawcom przysługuje możliwość odwołania od wyników oceny zgodnie z procedurą określoną w LSR.  Lista może ulec zmianie po rozpatrzeniu odwołań.

Pobierz listę

Wyniki Rady Decyzyjnej Odnowa i rozwój wsi

W dniu 22 października 2013 roku odbyło się Posiedzenie Rady Decyzyjnej Lokalnej Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze, na którym dokonano oceny wniosków. 
Poniżej przedstawiamy listę wniosków o dofinansowanie. Limit środków wynosi 2 035 611,00   zł.
Wnioskodawcom przysługuje możliwość odwołania od wyników oceny zgodnie z procedurą określoną w LSR.  Lista może ulec zmianie po rozpatrzeniu odwołań.

Pobierz listę

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

 

 

 

 

 

 

 

ikonka broszura okładka

 

l2019a 

 

 

 IKONKA

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

 

 

 

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność