17 października na Międzynarodowych Targach Poznańskich podczas imprezy Tour Salon wręczono nagrody za najlepsze foldery promujące miasta lub regiony. Różę Regionów otrzymało 25 spośród 70 nadesłanych na konkurs propozycji. Przewidziano 3 kategorie konkursowe: folder, projekt specjalny i seria wydawnicza. Powiat Płoński otrzymał wyróżnienie za „Przewodnik historyczny Ziemi Płońskiej” w kategorii projekt specjalny. W  kategorii folder wyróżnienie również otrzymała Lokalna Grupa Działania „Przyjazne Mazowsze” z Płońska za książkę „Powiat Płoński. Przewodnik subiektywny”.


Cieszymy się, że przewodnik wydany przez LGD również otrzymał nagrodę. Tym bardziej, że współpracowaliśmy także przy jego wydaniu – powiedział wicestarosta Andrzej Stolpa, który odbierał nagrodę.  

Konkurs już po raz trzeci organizowało pismo branżowe „Wiadomości Turystyczne”, a jurorami byli: eksperci z zakresu produktu regionalnego, przedstawiciele firmy Ciszewski PR, Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Warszawskiej Izby Turystycznej i dziennikarze.

Przewodnik historyczny Ziemi Płońskiej jest dostępny na stronie
www.powiat-plonski.pl. Zachęcamy do jego przeczytania.

 

Źródło: www.powiat-plonski.pl

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

 

 

ikonka broszura okładka

 

l2019a 

 

 

 IKONKA

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność