Zaproszenie na Walne Zgromadzenie

 

Szanowni Państwo

Członkowie

Lokalnej Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze

Działając zgodnie z §19 ust. 2 i 3 Statutu Stowarzyszenia, Zarząd Lokalnej Grupy

Działania - Przyjazne Mazowsze w trybie pilnym zwołuje Walne Zebranie Członków

 

Uprzejmie informujemy, iż Zebranie odbędzie się w dniu 20 grudnia 2013 r.

w sali konferencyjnej Centrum Edukacyjno - Konferencyjnego Mazowieckiego Ośrodka

Doradztwa Rolniczego w Warszawie Oddział Poświętne w Płońsku, ul. H. Sienkiewicza 11,

W przypadku braku wymaganej większości członków stowarzyszenia we

wskazanym terminie, zgodnie z §21 Statutu Stowarzyszenia wyznaczamy drugi termin

Walnego Zebrania Członków na godz. 17 00 w wyżej określonym dniu i miejscu.

Walne Zebranie Członków LGD – Przyjazne Mazowsze będzie dotyczyło:

1. Konsultacje społeczne w zakresie aktualizacji LSR (ankieta z pytaniami załącznik nr

1 i informacja o stanie realizacji LSR załącznik nr 2)

2. Projekt aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (zgodnie z złącznikiem nr 3)

3. Uzupełnienie Regulaminu Rady Decyzyjnej dot. § 27 pkt.4 (załącznik nr 4)

4. Przedstawienie stanu realizacji 3 działań:

• Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju

• Funkcjonowanie lokalnej grupy działania i aktywizacja społeczności lokalnych

• Wdrażanie projektu współpracy

5. Wybory uzupełniające członków Zarządu LGD – Przyjazne Mazowsze

Uprzejmie prosimy Państwa o niezawodną obecność.

W imieniu Zarządu

Zastępcy Prezesa Zarządu LGD - Przyjazne Mazowsze

Jerzy Bałdyga i Małgorzata Najechalska

 

Pobierz załączniki:

Konsultacje

Analiza projektów

Zmiana w regulaminie

Aktualizacja strategii

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

ikonka broszura okładka

 

ikonka biuletyn okładka 

 

 

 IKONKA

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

 

 

 

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność