Konkurs na inicjatywy lokalne pod tytułem ”ABC wspólnego działania” – zakończony nabór, komisja ocenia wnioski.
Informujemy wnioskodawców, że zakończyliśmy nabór wniosków w konkursie grantowym na inicjatywy lokalne pod tytułem ”ABC wspólnego działania”.  Wpłynęło 20 ofert. Komisja oceniająca przystąpiła do pracy i wybierze 10 grantów po 5 tys. zł (taki był zaplanowany limit środków). Wyniki oceny zostaną podane na naszej stronie internetowej w poniedziałek – 26 czerwca 2017r. Wybrani realizatorzy otrzymają również wsparcie merytoryczne ze strony opiekunów projektu na etapie dopracowania, realizacji i rozliczenia projektu. Dziękujemy za udział i gratulujemy wszystkim wnioskodawcom wspaniałych pomysłów na realizację inicjatyw lokalnych.
Zarząd i biuro LGD- PM

Choinka 2013

Choinka 2013 - Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Płońsku

W dniu 19 grudnia 2013r., już po raz kolejny, Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Płońsku zorganizowało dla swoich podopiecznych zabawę choinkową.  Impreza  odbyła się w Auli Domu Parafialnego przy ul. Jaworskiego. Spotkanie otworzyła Pani Monika Zimnawoda – przewodnicząca Koła a następnie wystąpili zaproszeni goście, przedstawiciele Lokalnej Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze, Starostwa Powiatowego  w Płońsku oraz Urzędu  Miejski ego w Płońsku.

choinkatpd 016choinkatpd 019choinkatpd 037choinkatpd 044choinkatpd 048choinkatpd 050

Osoby te oprócz upominków przekazały świąteczne życzenia. Uczestnicy podzielili się także opłatkiem oraz wzajemnie składali sobie życzenia. Choinka dla dzieci była również okazją do cudownej zabawy poprowadzonej przez pana Macieja Gąsiorka. Dzieci z wielkim entuzjazmem i zaangażowaniem brały udział w wielu grach i konkursach. Przeprowadzono także konkurs o naszej Lokalnej Grupy Działania - Przyjazne Mazowsze, której głównym zadaniem jest wspieranie rozwoju obszarów wiejskich i aktywizacji środowisk lokalnych. Chętnych do jego udziału nie brakowało, a laureaci otrzymali drobne upominki od LGD. Po przeprowadzonych konkursach, do dzieci przybył niezwykły  gość – Św. Mikołaj, który dla każdego podopiecznego Koła TPD przyniósł ogromną paczkę słodkości. Liczne uśmiechy na twarzach dzieci to dowód na to, ze tego typu spotkania są ważne dla nas wszystkich i LGD – Przyjazne Mazowsze chętnie włącza się co roku do współorganizacji choinki.

 

Opracowanie i zdjęcia:

Agnieszka Matoblewska

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

 

 

 

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność