Szanowni Państwo
W dniu 7 grudnia 2017 r. Biuro LGD-Przyjazne Mazowsze jest nieczynne, pracownicy uczestniczą w konferencji. W sprawach ważnych prosimy o kontakt telefoniczny, nr tel. 884-853-845.

PLAKAT A2 lgd 2017 1
 
 

PROGRAM KONFERENCJI

 
 
 
plakat ozdoby choinkowe 03112017

Szanowni Państwo

Zgodnie z §21 Statutu Stowarzyszenia, Zarząd Lokalnej Grupy Działania - Przyjazne Mazowsze zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w celu zatwierdzenia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju dotyczących projektu współpracy oraz planu komunikacji.

Uprzejmie informujemy, iż Zebranie odbędzie się w dniu 4 grudnia 2017 r. o godz. 16.30 w Centrum Konferencyjno-Edukacyjnym MODR O/Poświętne w Płońsku. W przypadku braku wymaganej większości członków stowarzyszenia we wskazanym terminie, zgodnie z §23 Statutu Stowarzyszenia, wyznaczamy drugi termin Walnego Zebrania Członków na godz. 17.00 w wyżej określonym dniu i miejscu.

Potwierdzeniem członkostwa w naszym stowarzyszeniu zgodnie ze Statutem jest udział w Walnym Zebraniu Członków dlatego serdecznie Państwa prosimy o uczestnictwo w spotkaniu i liczymy na Państwa niezawodną obecność.

Z wyrazami szacunku
Danuta Kucińska
Prezes Zarządu

Program Walnego Zebrania członków Lokalnej Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze dnia 4 grudnia 2017 roku

1. Otwarcie Walnego Zebrania i przywitanie przybyłych gości.

2. Wybór Przewodniczącego, Sekretarza Zebrania i Komisji Skrutacyjnej.

3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Walnego Zebrania oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku Zebrania.

5. Przedstawienie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju.

6. Dyskusja

7. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia zmienionej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020.

8. Sprawy różne i wolne wnioski.

9. Zamknięcie obrad.

IX Jesienny Jarmark „Od pola do stołu”

W niedzielę, 21 września 2014 roku, przedstawiciele Lokalnej Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze uczestniczyli w IX Jesiennym Jarmarku ,,Od pola do stołu”, który był połączony z XVI Dniem Kukurydzy i Buraka.

We wspólnym namiocie Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze wraz gminami Sochocin i Załuski prezentowali obszar działania i sztandarowe inicjatywy. Na stoisku gminy Sochocin wyświetlana była technologia produkcji guzika, zaś gmina Załuski promowała jabłka śliwki, efekt tegorocznej pracy sadowników. Rozdawane były materiały promocyjno-informacyjne zarówno Lokalnej Grupy Działania jak i prezentujących się gmin.

Pracownicy LGD-Przyjazne Mazowsze pytali mieszkańców o największe problemy i potrzeby w sferze kulturalnej, społecznej , ekonomicznej, w dziedzinie szkolnictwa, infrastruktury, które można rozwiązać korzystając z nowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020. Podczas IX Jesiennego Jarmarku „Od pola do stołu” po raz kolejny rozstrzygniętych zostało wiele konkursów, między innymi: V Przegląd Ludowych Zespołów Artystycznych, „Innowacyjne gospodarstwo agroturystyczne”, Agroliga.

Odbyły się także konferencje:

  • Najważniejsze choroby buraka cukrowego, zapobieganie i zwalczanie.
  • Najważniejsze szkodniki w uprawie kukurydzy, zapobieganie i zwalczanie.
  • Produkt tradycyjny w aspekcie w aspekcie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności.

Oferta dla zwiedzających była atrakcyjna i bogata.

Opracowała: Dominika Rutecka

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

 

 

 

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność