Czego potrzeba Tobie i Twojej gminie, aby się rozwijać?” - spotkanie konsultacyjne w gminie Załuski, 24.10.2014r.

Zidentyfikowane problemy:

 • infrastruktura techniczna - kablowa nie nadaje się do profesjonalnego użytku (dotyczy 7 gmin powiatu), często nie działa Internet co utrudnia pracę,
 • powstanie tras szybkiego ruchu spowoduje wykluczenie lokalnych społeczności z możliwości rozwoju poprzez zagrożenie odcięcia od dróg krajowych (Poczernin, Kroczewo),
 • brak koordynacji decyzji na poziomie lokalnym i krajowym, współpracy powiat - gmina np. problem wywózki śmieci,
 • monopolizacja w dziedzinie usług oczyszczania,
 • brak mieszkań komunalnych.
 • brak dobrego klimatu dla rozwoju przedsiębiorczości (podatki, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego),
 • brak dostępu do szkoleń dla wszystkich zainteresowanych a nie tylko wykluczonych,
 • brak wsparcia dla przedsiębiorców - tanich kredytów, dostępu do informacji, profesjonalnego doradztwa.,
 • wszystkie grunty na terenie gminy są własnością prywatną i jest to ograniczenie dla gminy,
 • brak pomieszczeń, miejsc do spotkań dla organizacji pozarządowych, środków na funkcjonowanie, sprzętu do wydrukowania plakatów, funduszy na wkład własny,
 • niska świadomość społeczna, brak chęci do działania, do współpracy,
 • postrzeganie organizacji przez samorząd - brak zaufania, partnerskich relacji.

Potrzeby społeczności:

 • propagowanie partnerstwa pomiędzy organizacjami a samorządem, akcentowanie wspólnych korzyści,
 • tworzenie fundamentów prawno organizacyjnych, prognoz rozwojowych, korzystnych planów zagospodarowania,
 • sprawiedliwy system podatkowy,
 • programy aktywizujące i rozwojowe,
 • zbudowanie centrum organizacyjnego dla wszystkich organizacji (LGD),
 • lepszy system informacyjny - tablice na plakaty, maile,
 • tworzenie dobrych programów współpracy,
 • wprowadzanie nowych technologie, Internetu szerokopasmowego,
 • zwiększenia roli konsultacji społecznych,
 • realizacja cyklu szkoleń otwartych dla wszystkich, na poziomie powiatu (w dni wolne); przykładowe tematy: ZUS, podatki, biznes plan, marketing,
 • bieżące wsparcie administracyjno-prawne, pomoc prawnika dla stowarzyszeń,
 • zatrudnienie kompetentnych osób w urzędzie i udzielanie porad (dyżury),
 • lepsza współpraca urzędu z organizacjami i podmiotami o profilu działalności mającym szczególne znaczenie dla lokalnej społeczności.

Zasoby gminy:

 • park w Kroczewie,
 • naturalne środowisko, krajobraz, ścieżki przyrodnicze,
 • rynek pracy - tania siła robocza,
 • aktywni lokalni liderzy, dużo organizacji społecznych aktywnie działających,
 • duży budynek urzędu gminy do wykorzystania,
 • korzystne położenie, droga nr 7, bliskość lotniska w Modlinie, Warszawy,
 • sprzyjające warunki do rozwoju turystyki, zasoby leśne, pałac w Zdunowie, restauracje,
 • zagłębie owoców i warzyw.

Opracowała: Danuta Kucińska

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

ikonka broszura okładka

 

ikonka biuletyn okładka 

 

 

 IKONKA

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

mpnt

 

skrzat

 

 

 

 

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność