Gmina Raciąż spotkanie konsultacyjne

„Czego potrzeba tobie i twojej gminie, aby się rozwijać?”

spotkanie konsultacyjne dla mieszkańców gminy Raciąż

12 listopada 2014r, sala konferencyjna Urzędu Gminy w Raciążu

 

W spotkaniu udział wzięły 52 osoby: głównie rolnicy, samorządowcy (pracownicy Urzędu Gminy i radni gminy), przedsiębiorcy i przedstawiciele nieformalnych grup.

 

Problemy występujące w gminie zasygnalizowane przez uczestników:

- brak chodników i ścieżek rowerowych,

- za mało wytyczonych tras rowerowych,

- brak oferty spędzania czasu wolnego dla dzieci, młodzieży i emerytów,

- brak warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych,

- brak psychologa i bezpłatnej opieki stomatologicznej w szkołach,

- brak oświetlenia ulicznego we wsiach,

- brak miejsc wspólnego wypoczynku dla całych rodzin,

- brak nowych miejsc pracy,

- brak promocji Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego Pólka – Raciąż,

- za mała sieć gminnej kanalizacji,

- za mało ogólnodostępnych miejsc spotkań,

- przestarzałe pracownie komputerowe.

 

Potrzeby zgłoszone przez uczestników:

- budowa chodnikówi ścieżek rowerowych,

- wytyczenie i oznakowanietras rowerowych,

- miasteczko rowerowe, które spełniałoby cele edukacyjnew zakresie bezpieczeństwa na drogach,

- budowa lub modernizacja miejsc spędzania czasu wolnego dla całych rodzin oraz miejsc ze specjalną ofertą animacyjną dla młodzieży,

-budowa boisk wielofunkcyjnych (również do siatkówki i koszykówki) oraz modernizacja istniejących boisk,

- zatrudnienie stomatologów i psychologów w szkołach,

- tworzenie nowych miejsc pracy,

- założenie i utrzymywanie ogrzewania w remizie w Koziebrodach oraz budowa miejsca ćwiczeń dla strażaków, m.in. zewnętrznej siłowni,

- wymiana sprzętu komputerowego w pracowniach komputerowych,

- promocja zasobów przyrodniczych gminy i edukacja w tym zakresie.

 

Zasoby wskazane przez uczestników:

- czyste środowisko,

- zdolna, dobrze wychowana młodzież,

- zabytki i ciekawe miejsca: zespół kurhanów, cmentarz z okresu I wojny światowej z tzw. Piramidą, kościoły w Koziebrodach, Uniecku, Krajkowie i Gralewie, sieć okopów z czasów I wojny światowej, mogiła powstańców styczniowych na cmentarzu w Uniecku,

-park dawnych maszyn i urzadzeń rolniczych,

- gospodarstwo agroturystyczne Sielanka z Zespołem Przyrodniczo-Krajobrazowym Pólka Raciąż,

- kompleksy leśne,

- rzeki: Raciążnica, Rokitnica, Potok Zadębie, Dobrzyca i Karsówka,

- ciekawostką są tzw. Łowiczaki w Krajkowie – rodziny z Łowicza, które tu się osiedliły i nadal kultywują tradycje łowickie,

- historia i tradycja w gminie łączy się z rodzinami: de Thun, Bojanowskich, Dramińskich, Łaskich, Szczepańskich, Mączewskich i Giszczak,

- nowoczesne gospodarstwa sadownicze,

- dobrze rozwinięta produkcja zwierzęca i roślinna,

- wyremontowane szkoły,

- dobra baza medyczna (są obiekty, ale brak zagospodarowania)

- dobrze utrzymane strażnice,

-plan budowy zbiornika retencyjnego (na tę chwilę jest teren i dokumentacja wraz z planem).

Opracowała: Anna Goliasz

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

ikonka broszura okładka

 

ikonka biuletyn okładka 

 

 

 IKONKA

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

mpnt

 

skrzat

 

 

 

 

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność