ikonka

Wspólnie tworzymy nową Lokalną Strategię Rozwoju

Ta wstępna faza prac nad Lokalną Strategią Rozwoju pozwala nam określić kierunek dalszych działań, dalsze techniki zbierania danych charakteryzujących rzeczywiste problemy i potrzeby występujące na naszym obszarze. Zdajemy sobie sprawę, że nie dotarliśmy z informacją do wszystkich zainteresowanych dlatego zachęcamy mieszkańców wsi i miasteczek do kontaktu z nami. Razem z Państwem chcemy przygotować założenia nowej Lokalnej Strategii Rozwoju dla naszego obszaru. Dążymy aby ten dokument był zgodny nie tylko z wytycznymi Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi ale przede wszystkim aby jak najpełniej odpowiadał oczekiwaniom mieszkańców. Tylko potencjalni beneficjenci wskażą pożądane kierunki rozwoju i na jakie projekty zamierzają ubiegać się o środków unijnie, jakie są rzeczywiste ich potrzeby i jakie powinniśmy ustalić priorytety. Opinia naszej społeczności lokalnej jest bardzo ważna w zakresie ustalania celów i zakresów dofinansowania w nowej Lokalnej Strategii Rozwoju. Koncepcja rozwoju lokalnego musi być bliska mieszkańcom, gdyż tylko wtedy dobrze zostaną wykorzystane środki i rozwój obszaru będzie trwały.

Zapraszamy do kontaktu i współpracy z nami, zachęcamy do wypełnienia ankiet lub fiszek projektowych oraz bezpośrednich rozmów na temat kierunków rozwoju obszarów wiejskich w naszym powiecie.

Przypominamy, że w obecnej perspektywie beneficjenci (tj. gminy, przedsiębiorcy, rolnicy, stowarzyszenia, osoby fizyczne, parafie) złożyli projekty do LGD- Przyjazne Mazowsze i zakontraktowali środki unijne w wysokości 11 273 000 zł. Znaczna część tych projektów jest już zrealizowana, a pozostałe będą niedługo zakończone. Nadmieniamy, że udało się nam pozyskać dla państwa nieomal dwukrotnie większe środki w porównaniu do większości lokalnych grup działania. Na co zostały wydane te pieniądze informujemy w zakładce DOBRE PRAKTYKI. Proponujemy też zajrzeć na stronę mazowieckiego KSOW www.mazowieckie.ksow.plzakładka Zauważ PROW wokół siebie - powiat płoński tam jest informacja jednostki wdrażającej ten program.

Małgorzata Najechalska
Prezes LGD-Przyjazne Mazowsze

Pobierz Fiszkę projektową

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

ikonka broszura okładka

 

ikonka biuletyn okładka 

 

 

 IKONKA

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

 

 

 

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność