Szkolenie „Dlaczego warto zakładać lokalne organizacje pozarządowe”

W dniu 19 grudnia 2011 roku w budynku szkoleniowym Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne w Płońsku odbyło się szkolenie pt. „Dlaczego warto zakładać lokalne organizacje pozarządowe” zorganizowane przez Lokalną Grupę Działania - Przyjazne Mazowsze. Celem szkolenia było przybliżenie zagadnień prawnych związanych z zakładaniem organizacji pozarządowych i ich prowadzeniem na starcie.

W szkoleniu wzięło udział ok. 40 osób z czego większość założyła bądź planuje założenie stowarzyszenia. Prowadzący Tomasz Kraskowski i Elżbieta Michalak z Fundacji Gospodarczej im. Karola Marcinkowskiego w Ciechanowie podzielili się swoja wiedzą na temat podstaw prawnych funkcjonowania stowarzyszeń w szczególności koncentrując się na ustawie o pożytku publicznym i wolontariacie oraz ustawie o stowarzyszeniach, przedstawili niezbędne do rejestracji formularze, informowali gdzie można pozyskiwać środki na działalność organizacji.
Wszystkie omawiane tematy spotkały się z dużym zainteresowaniem uczestników. Szkolenie przybrało formę rozmowy, podczas której wymieniano się doświadczeniami i spostrzeżeniami.

Podczas przerwy obiadowej uczestnicy mieli okazję skosztować specjału Restauracji Hotelu MODR. Żurek i pierogi z mięsem to produkt lokalny, za który restauracja otrzymała nagrodę w konkursie Nasze Kulinarne Dziedzictwo - Smaki regionów 2011. Każdy z uczestników otrzymał materiały szkoleniowe. Reakcja zwrotna uczestników szkolenia była bardzo pozytywna. Otrzymywaliśmy informacje o dobrze dobranej tematyce szkolenia oraz chęci uczestnictwa w podobnych spotkaniach.

Opracowanie: Magdalena Gołębiowska-Jarosiewicz

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

ikonka broszura okładka

 

ikonka biuletyn okładka 

 

 

 IKONKA

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

 

 

 

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność