Konkurs na inicjatywy lokalne pod tytułem ”ABC wspólnego działania” – zakończony nabór, komisja ocenia wnioski.
Informujemy wnioskodawców, że zakończyliśmy nabór wniosków w konkursie grantowym na inicjatywy lokalne pod tytułem ”ABC wspólnego działania”.  Wpłynęło 20 ofert. Komisja oceniająca przystąpiła do pracy i wybierze 10 grantów po 5 tys. zł (taki był zaplanowany limit środków). Wyniki oceny zostaną podane na naszej stronie internetowej w poniedziałek – 26 czerwca 2017r. Wybrani realizatorzy otrzymają również wsparcie merytoryczne ze strony opiekunów projektu na etapie dopracowania, realizacji i rozliczenia projektu. Dziękujemy za udział i gratulujemy wszystkim wnioskodawcom wspaniałych pomysłów na realizację inicjatyw lokalnych.
Zarząd i biuro LGD- PM

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania - Przyjazne Mazowsze

Szanowni Państwo,

Zgodnie z §19 i 20 Statutu Stowarzyszenia, Zarząd Lokalnej Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w celu przedstawienia sprawozdania z realizowanych działań.

Uprzejmie informujemy, iż Zebranie odbędzie się w dniu 2 marca 2015 roku o godz. 1600w Płońsku, ul.H. Sienkiewicza 11 (w Centrum Edukacyjno - KonferencyjnymMazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie Oddział Poświętne w Płońsku). W przypadku braku wymaganej większości członków stowarzyszenia we wskazanym terminie, zgodnie z §21 Statutu Stowarzyszenia, wyznaczamy drugi termin Walnego Zebrania Członków na godz. 1630 w wyżej określonym dniu i miejscu.

Przypominamy, że potwierdzeniem członkostwa w naszym stowarzyszeniu zgodnie ze Statutem jest udział w Walnym Zgromadzeniu Członków oraz opłata składek członkowskich. Uprzejmie Państwa prosimy o udział w Zebraniu oraz o regulowanie składek członkowskich. Wszystkim tym spośród Państwa, którzy już dokonali wpłat serdecznie dziękujemy.

W czerwcu br. kończymy realizację zadań w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 i na początku okresu przejściowego nie będziemy mieli środków na funkcjonowanie biura. W tym czasie będziemy intensywnie pracowali nad opracowaniem nowej strategii i wniosku na wybór lokalnej grupy działania do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020 w ramach nowego PROW w celu pozyskania funduszy dla mieszkańców naszego obszaru.

Z wyrazami szacunku

Małgorzata Najechalska

Prezes Zarządu

 

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

 

 

 

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność