Startuje Konkurs „FIO Mazowsze Lokalnie” 2015

Fundacja Fundusz Współpracy, wspólnie ze Stowarzyszeniem BORIS i Stowarzyszeniem Europa i My, ogłasza nabór wniosków do drugiego konkursu na mikrodotacje dla młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i samopomocowych z terenu województwa mazowieckiego. Ambasadorem konkursu w powiecie płońskim jest LGD - Przyjazne Mazowsze

 

plakat mazowszelokalnie 2015To już druga edycja Konkursu dedykowana młodym organizacjom pozarządowym i grupom nieformalnym z Mazowsza, w którym można uzyskać mikrodotację, wysokości do 5 tysięcy złotych. W ramach tegorocznego Konkursu programu „FIO Mazowsze Lokalnie” będzie rozdysponowane blisko 800 tysięcy złotych, z czego aż 70% środków będzie przeznaczonych na realizację inicjatyw oddolnych, 30% zaś na wsparcie rozwoju organizacji. Szacunkowo zostaje przyznanych około 200 mikrodotacji. Głównym celem programu jest wsparcie działań i młodych podmiotów sektora pozarządowego, które inicjują współpracę mieszkańców województwa mazowieckiego na rzecz dobra wspólnego.– W programie FIO Mazowsze Lokalnie staramy się odpowiedzieć na zmiany w III sektorze, gdzie coraz większą rolę odgrywają nieformalne inicjatywy oddolne, a młodym organizacjom coraz trudniej konkurować z bardziej doświadczonymi organizacjami. -mówi Daniel Prędkopowicz, koordynator programu. - Decydując się na wsparcie(nie)zwykłych ludzi, którzy chcą wspólnie działać na rzecz swojej społeczności oraz młode organizacje, które nie mają jeszcze doświadczenia, zmieniliśmy procedury Konkursowe.  – dodaje.

 

Uproszczony wniosek, dwuetapowa ocena inicjatyw oddolnych

Nowe założenia Konkursu 2015 obejmują zmiany na etapie wnioskowania i sposobu oceny pomysłów na projekt. Operatorzy zdecydowali się rozdzielić dwie ścieżki konkursowe – Konkurs Rozwój Organizacji przeznaczony będzie na wsparcie młodych organizacji pozarządowych, w ramach Konkursu Inicjatywy Oddolne dotowane będą działania lokalne realizowane przez młode organizacje pozarządowe, grupy nieformalne oraz grupy samopomocowe.

– Maksymalnie uprościliśmy dokumenty aplikacyjne, zarówno projektów na rozwój organizacji, jak i wsparcia realizacji inicjatyw oddolnych– mówi Jacek Ostrowski, członek Zarządu Fundacji Fundusz Współpracy.– Takie rozwiązanie pozwoli nam uniknąć niepotrzebnej formalizacji i sprawi, że wniosek będzie bardziej przyjazny dla osób, które nie mają doświadczenia w pisaniu projektów, a po prostu chcą działać – dodaje.

Nowe dokumenty aplikacyjne – uproszczone do dwustronicowej fiszki projektowej, mają pozwolić na opisanie działań w sposób krótki i konkretny. Co istotne, w fiszce nie trzeba będzie podawać szczegółowego budżetu oraz harmonogramu.

W fiszce wniosku Konkursu wspierającego rozwój podmiotów III sektora organizacje będą musiały przedstawić skrócony plan strategii działań, co będzie podstawą do oceny merytorycznej projektu. W przypadku Konkursu Inicjatywy Oddolne procedura oceny została wzbogacona o drugi etap – prezentację pomysłów przed Komisją Konkursową, które zasiądą podczas 6 spotkań regionalnych (szacunkowo spotkania odbędą się w Ostrołęce, Siedlcach, Płocku, Radomiu oraz dwa spotkania w Warszawie). Do etapu prezentacji zostaną zaproszeni pomysłodawcy najlepiej ocenionych projektów (około 300) – którzy podczas krótkiej, ok. 5 minutowej prezentacji będą mieli okazję zaprezentować najważniejsze aspekty swoich działań oraz swoją społeczność lokalną. Komisja konkursowa będzie składała się docelowo z 5 osób, między innymi przedstawicieli Operatora oraz trzech reprezentantów lokalnych wyłonionych spośród: Ambasadorów FIO Mazowsze Lokalnie, działaczy III sektora, reprezentantów samorządu terytorialnego lub mediów lokalnych.

Nie zabraknie sprawdzonych zasad

W harmonogramie działań Programu FIO Mazowsze Lokalnie nie zabraknie sprawdzonych w poprzednim roku rozwiązań. Na każdym etapie realizacji programu operatorzy „FIOMazowsze Lokalnie” będą wspierani przez Ambasadorów, którzy na swoje barki przejmą część działań związanych z m.in. dotarciem do lokalnych grup nieformalnych, aktywnym informowaniu i doszkalaniu potencjalnych beneficjentów, a także wezmą udział w ocenach merytorycznych wniosków. Odbędzie się również cykl webinariów oraz seminaria w subregionach województwa mazowieckiego, które zostaną przeprowadzone przez Biuro Organizacji Ruchu Inicjatyw Społecznych, a realizatorzy projektów będą mogli wziąć udział w Konkursie „Opowiedz o swoim projekcie” na najlepszy materiał promocyjny przeprowadzonych działań.

W zakładce Konkursy: http://mazowszelokalnie.pl/konkursy/ znajdą Państwo informacje o dwóch Konkursach w ramach FIO ML, osobno o Konkursie Inicjatywy Oddolne, osobno o Konkursie Rozwój Organizacji. W zakładce Do pobrania: http://mazowszelokalnie.pl/do-pobrania/ są dokumenty aplikacyjne.

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

ikonka broszura okładka

 

ikonka biuletyn okładka 

 

 

 IKONKA

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

 

 

 

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność