Konkurs na inicjatywy lokalne pod tytułem ”ABC wspólnego działania” – zakończony nabór, komisja ocenia wnioski.
Informujemy wnioskodawców, że zakończyliśmy nabór wniosków w konkursie grantowym na inicjatywy lokalne pod tytułem ”ABC wspólnego działania”.  Wpłynęło 20 ofert. Komisja oceniająca przystąpiła do pracy i wybierze 10 grantów po 5 tys. zł (taki był zaplanowany limit środków). Wyniki oceny zostaną podane na naszej stronie internetowej w poniedziałek – 26 czerwca 2017r. Wybrani realizatorzy otrzymają również wsparcie merytoryczne ze strony opiekunów projektu na etapie dopracowania, realizacji i rozliczenia projektu. Dziękujemy za udział i gratulujemy wszystkim wnioskodawcom wspaniałych pomysłów na realizację inicjatyw lokalnych.
Zarząd i biuro LGD- PM

Marsz Gwiaździsty 2015

16 maja ponad 300 osób uczestniczyło w „Marszu Gwiaździstym-pieszo, konno, kajakiem, rowerem przez powiat płoński”. Organizatorami byli: Starostwo Powiatowe w Płońsku, Urzędy Gmin: Joniec, Nowe Miasto, Płońsk, Raciąż, Miasto Raciąż, Sochocin oraz Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze. W tym roku po raz pierwszy do organizacji imprezy włączyły się gminy: Baboszewo i Dzierzążnia, mieszkańcy tych gmin licznie przemierzyli rowerami ciekawie przygotowane trasy.

Już po raz drugi najwięcej uczestników na trasie, bo aż 85 osób zebrała gmina Płońsk, uzyskując tym samym tytuł Lidera Turystyki Powiatu Płońskiego 2015 i prawo organizacji zakończenia marszu w przyszłym roku. Zakończenie imprezy odbyło się przy szkole w Lisewie, gdzie Starosta Andrzej Stolpa razem z wójtami poszczególnych gmin wręczyli pamiątkowe medale wszystkim uczestnikom.

Aktorzy z formacji Mika Art., którzy przybyli na zaproszenie Lokalnej Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze, zapewnili dzieciom udana zabawę. Wróżka Mazovia i jej pomocnik skrzat wystąpili na scenie oraz poprowadzili różnego rodzaju konkursy, quizy i zabawy.

Opracowanie i zdjęcia: Agnieszka Matoblewska

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

 

 

 

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność