Przewodnik po rzece Wkrze

Niezwykle miło jest nam poinformować Państwa o zakończeniu realizacji projektu FIO – Mazowsze Lokalnie, do którego przystąpiło Stowarzyszenie Sympatyków Doliny Rzeki Wkry NASZA WKRA.

W wyniku podjętych działań społecznych członkowie stowarzyszenia opracowali przewodnik po rzece Wkrze na całej jej długości od Działdowa do Nowego Dworu Mazowieckiego. Przepłynęli ponad 220 km zbierając informacje o korycie rzeki i terenach przybrzeżnych, robiąc pomiary GPS i dokumentację zdjęciową. Dużo zaangażowania wymagało również przygotowanie merytoryczne teksów, opis Wkry i punktów charakterystycznych z uwzględnieniem kilometrażu.

Dzięki zdobytym funduszom z FIO-Mazowsze Lokalenie wydano przewodnik w wersji papierowej. Przewodnik dostępny będzie w wypożyczalniach nad Wkrą oraz będzie dystrybuowany przez wolontariuszy.

 

Źródło informacji: Izabela Oporska Prezes Stowarzyszenia Sympatyków Doliny Rzeki Wkry NASZA WKRA

 

 Pobierz przewodnik:

strona 1
strona 2

 

Serdecznie gratulujemy i cieszymy się z tej cennej inicjatywy.

Życzymy dalszych sukcesów.

 

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

ikonka broszura okładka

 

ikonka biuletyn okładka 

 

 

 IKONKA

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

 

 

 

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność