ikonka

Szkolenia dla Rady, Zarządu i pracowników biura w nowej perspektywie PROW na lata 2014 – 2020 - relacja

Nowa perspektywa finansowa, w ramach PROW na lata 2014 – 2020, stawia przed kadrą odpowiedzialną za wdrażanie strategii nowe wyzwania. By jak najlepiej im sprostać zorganizowaliśmy, w dniach 23, 26 i 27 lipca, cykl szkoleń dla członków Rady stowarzyszenia, Zarządu oraz pracowników biura Lokalnej Grupy Działania-Przyjazne Mazowsze.

Celem szkoleń było dobre przygotowanie całego zespołu do sprawnego wdrażania LSR oraz oceny Wniosków o przyznanie pomocy w ramach Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność. Szkolenia były prowadzone przez ekspertów z wykorzystaniem metod warsztatowych. Podczas szkoleń uczestnicy zapoznali się z procedurami i zasadami obowiązującymi na każdym z etapów oceny wniosków. Poznali metodykę wyboru operacji na podstawie przyjętych kryteriów wyboru. Warsztaty z oceny wniosków, dzięki metodom aktywizującym, ułatwiły nabycie praktycznych umiejętności, pokazały  jak unikać błędów i dobrze uzasadniać wybraną punktację.

Praca zespołowa umożliwiła wymianę poglądów, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem. Uczestnicy zyskali kluczowe kompetencje, które są niezbędne do zapewnienia poprawności i obiektywności oceny. Ponadto poznali zasady korzystania z Platformy Oceny Projektów. Ta nowa aplikacja usprawni pracę przy ocenie i wyborze wniosków oraz przygotowaniu końcowej dokumentacji przekazywanej do Urzędu Marszałkowskiego. A wszystko po to by zagwarantować mieszkańcom naszego obszaru profesjonalną i rzetelną ocenę ich wniosków. Uczestnicy, który zaliczyli test wiedzy po zakończonym szkoleniu otrzymali zaświadczenia.

Opracowała: Danuta Kucińska, zdjęcia: Agnieszka Matoblewska

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

ikonka broszura okładka

 

ikonka biuletyn okładka 

 

 

 IKONKA

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

 

 

 

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność