Konkurs na inicjatywy lokalne pod tytułem ”ABC wspólnego działania” – zakończony nabór, komisja ocenia wnioski.
Informujemy wnioskodawców, że zakończyliśmy nabór wniosków w konkursie grantowym na inicjatywy lokalne pod tytułem ”ABC wspólnego działania”.  Wpłynęło 20 ofert. Komisja oceniająca przystąpiła do pracy i wybierze 10 grantów po 5 tys. zł (taki był zaplanowany limit środków). Wyniki oceny zostaną podane na naszej stronie internetowej w poniedziałek – 26 czerwca 2017r. Wybrani realizatorzy otrzymają również wsparcie merytoryczne ze strony opiekunów projektu na etapie dopracowania, realizacji i rozliczenia projektu. Dziękujemy za udział i gratulujemy wszystkim wnioskodawcom wspaniałych pomysłów na realizację inicjatyw lokalnych.
Zarząd i biuro LGD- PM

Wybrano członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej LGD – Przyjazne Mazowsze na nową kadencję.

Wybrano członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej LGD – Przyjazne Mazowsze na nową kadencję.

W dniu 21 kwietnia 2017 r. w Centrum Konferencyjno-Edukacyjnym MODR O/Poświętne w Płońsku odbyło się Walne  Zebranie Członków stowarzyszenia LGD – Przyjazne Mazowsze. Podczas walnego zebrania podjęto m.in. uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i merytorycznego oraz o udzielenie absolutorium zarządowi za rok 2016. Ponadto odbyły się wybory do Zarządu i Komisji Rewizyjnej na nową kadencję. Do Zarządu wybrano: Danutę Kucińską, Agnieszkę Matoblewską oraz Katarzynę Zalewską. Do Komisji Rewizyjnej wybrano: Jacka Malickiego, Pawła Sawickiego i Mateusza Odolińskiego. Szczegółowe informacje z przebiegu obrad  zawarte są w załączonym protokole.

 

Biuro LGD- Przyjazne Mazowsze

 

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

 

 

 

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność