Szkolenie z opracowania Biznesplanu dla podejmujących działalność gospodarczą

W dniu 23 sierpnia 2017 r. Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze po raz kolejny zorganizowała szkolenie na temat opracowania biznesplanu, będącego obowiązkowym załącznikiem do wniosku o przyznanie pomocy z zakresu podejmowania działalności gospodarczej.

Udział w nim wzięły osoby zainteresowane złożeniem projektu do LGD w ramach zbliżającego się naboru wniosków z tego działania, który zaplanowano w terminie 28 sierpnia – 11 września br. Spotkanie odbyło się w sali wykładowej Centrum Edukacyjno-Konferencyjnego MODR O/Poświętne w Płońsku. Uczestników powitała pani Danuta Kucińska, która przedstawiła cele i zakres szkolenia.

Spotkanie poprowadziła pani Maria Pluta, ekspert w tworzeniu i ocenie biznesplanów. Swoje wystąpienie zaczęła od omówienia zasad przyznawania pomocy w ww. zakresie, przedstawiła szczegółowo kryteria wyboru operacji a następnie omówiła poprawność i strukturę opracowania biznesplanu. Pani Pluta zwróciła uwagę na właściwy opis wyjściowej sytuacji ekonomicznej podmiotu ubiegającego się o wsparcie, określenie celów pośrednich i końcowych, w tym zakładany ilościowy i wartościowy poziom sprzedaży produktów i usług. Omówiła także najczęściej popełniane przez beneficjentów błędy. W trakcie szkolenia zachęcała zebranych, aby korzystali z dobrze opracowanej informacji przydatnej do wypełniania biznesplanu oraz pomocy pracowników biura LGD. Temat spotkania okazał się interesujący, uczestnicy zadawali wiele pytań, przedstawiali swoje uwagi i spostrzeżenia, w niektórych przypadkach rozwijała się dyskusja.

 

Opracowanie i zdjęcia: Agnieszka Matoblewska

 

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

ikonka broszura okładka

 

ikonka biuletyn okładka 

 

 

 IKONKA

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

 

 

 

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność