Płońszczanie Rutkowskiemu

 

W piątek, 27 października przez ulice Płońska przy akompaniamencie Orkiestry Dętej Sochocin maszerowali uczniowie i pracownicy Zespołu Szkół nr 2. Z kościoła parafii św. Michała Archanioła przeszli przed budynek szkoły, aby odsłonić popiersie patrona, dr. Leona Rutkowskiego. Sam bohater uroczystości przybył do zebranych bryczką i zaprosił ich na akademię. Uczczono w ten sposób 100 rocznicę śmierci wybitnego płońszczanina i 15 nadania imienia szkole.

Piątkowa uroczystość była podsumowaniem projektu nieformalnej grupy działania „Dla Rutkowskiego” pt. „Dzieło dr. Leona Rutkowskiego. Źródło i inspiracja”. Zespół Szkół nr 2 stał się partnerem projektu wybranego w konkursie grantowym „ABC wspólnego działania” realizowanym przez Lokalną Grupę Działania Przyjazne Mazowsze w ramach programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Aktywni Obywatele.

 

 

- W działaniach przyświecał nam jeden cel: przypomnieć płońszczanom życie i dzieło doktora Leona Rutkowskiego. Jego biografia powinna być źródłem inspiracji dla każdego, kto podejmuje się pełnienia społecznych funkcji, także dla każdego przedstawiciela zawodu podporządkowanego misji służenia ludziom: lekarzom, nauczycielom, strażakom, finansistom, samorządowcom. A dla wszystkich może być wzorem patriotyzmu i aktywnej postawy, braku obojętności na potrzeby środowiska i małej ojczyzny – mówiła w czasie uroczystości p. dyr Wiesława Junczak.

W październiku odbył się konkurs historyczny adresowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich z powiatu płońskiego. Zadaniem uczestników było przedstawienie sylwetki i dokonań Rutkowskiego lub innych wybitnych postaci z naszego terenu. W ZS nr 2 odbyła się XI edycja plebiscytu „Jestem aktywny. Wyróżniam się z tłumu”, który zachęca uczniów do naśladowania oddanego potrzebującym społecznika. Dzięki cyklowi wykładów z pasją prezentowanych przez p. Mirosławę Krysiak z Pracowni Dziejów Dokumentacji Miasta Płońska osoba dr. Leona Rutkowskiego stała się bliższa wielu uczniom. W ramach promowania dokonań lekarza 24 października odbyła się Wszechnica Płońska – konferencja, w czasie której o roli, jaką w historii Płońska odegrał Rutkowski i kontynuacji jego działań mówili: p. Teresa Kudlicka z Banku Spółdzielczego w Płońsku, p. Paweł Obermayer z SPZZOZ w Płońsku, p. Andrzej Głowacki z płońskiej jednostki Państwowej Straży Pożarnej, dr Arkadiusz Barański, p. Adam Derdzikowski oraz uczniowie ZS nr 2 Aleksandra Tymińska i Marcin Brzeziński.

Patron Zespołu Szkół nr 2 w Płońsku, dr Leon Rutkowski lekarz, społecznik, patriota, człowiek z troską przyglądający się regionowi i jego mieszkańcom, z ogromną odwagą wprowadzający w życie śmiałe idee, trwale zmienił oblicze Płońska. Dlatego warto o nim przypominać płońszczanom.

Lista nagrodzonych w konkursie historycznym:

• Nagroda specjalna: Natalia Sosińska, I J, ZS nr 2 im. Leona Rutkowskiego w Płońsku

• Oliwia Wieczorek, ucz. 2 a, Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Czerwińsku (gimnazjum)

• Anna Fronczak, ucz. III c, Szkoła Podstawowa nr 4 im. Papieża Jana Pawła II w Płońsku

• Beata Macioszek, Zespół Szkół im. Ks. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Siedlinie

• Łukasz Pawlak, ucz.3 b, Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Czerwińsku nad Wisłą

•Agata Bartołowicz, kl. 1b, ZS nr 2 w Płońsku

•Aleksandra Piotrowska, kl.1 j, ZS nr 2 w Płońsku

•Dominika Szpakiewicz, KL.1 M, ZS nr 2 w Płońsku

•Natalia Kaliszewska, kl.1 h, ZS nr 2 w Płońsku

•Oliwia Przybylska, kl.3 A Szkoła Podstawowa nr 4 w Płońsku

•Zofia Lutomirska, Katarzyna Ławnicka, Ewa Gajewska, Antoni Bajer, Dawid Salak – Gimnazjum im. Armii Krajowej w Baboszewie

Wyróżnienia:

• Malwina Mak, SP w Siedlinie

•Wiktoria Grudna, SP Siedlin

•Malwina Owczarzak, SP Siedlin

•Martyna Rucka, SP4 w Płońsku

•Julia Mazurkiewicz, SP nr 4

•Paulina Szydłowska, SP 4

•Mateusz Ryglewicz, ZS NR 2

•Klaudia Wrońska, ZS nr 2

•Anita Kozera, ZS nr 2

•Marta Sochocka, ZS nr 2

•Angelika Szcześniak, ZS nr 2

•Zuzanna Ziębe, ZS nr 2

 

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

ikonka broszura okładka

 

ikonka biuletyn okładka 

 

 

 IKONKA

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

 

 

 

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność