Konkurs dla młodzieży rozstrzygnięty

Zakończył się konkurs wiedzy dla uczniów szkół ponagimnazjalnych pt. „Aktywizacja zawodowa i integracja społeczna młodzieży w ramach krajowych i unijnych środków publicznych”. Ostatnim etapem był przeprowadzony w dniu 30.10.2017 r. testy wiedzy, do którego przystąpiło 53 uczestników reprezentujących 11 szkół z obszarów wiejskich powiatów żuromińskiego, mławskiego, ciechanowskiego i płońskiego.

Zawierał on 25 pytań zamkniętych opracowanych na podstawie wcześniej przekazanych materiałów. Tematyka pytań dotyczyła następujących zagadnień: definicji młodzieży na rynku pracy, kluczowych podmiotów instytucjonalnych realizujących działania na rzecz aktywizacji zawodowej młodzieży, podstawowych form aktywizacji zawodowej, poradnictwa i informacji zawodowej jako instrumentów kształtowania kariery zawodowej młodzieży, źródeł finansowania przedsięwzięć, podstawowych programów i innych dokumentów, w ramach których młodzież może otrzymać wparcie, dotacji ze środków publicznych oraz aktywizacji zawodowej i społecznej młodzieży w ramach Lokalnych Strategii Rozwoju realizowanych przez Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy – Lokalna Grupa Działania i LGD - Przyjazne Mazowsze.

Egzamin testowy został przeprowadzony przed Komisją konkursową złożoną z pracowników organizatorów. W dniu 15.11.2017 r., podczas Europejskich Dni Pracodawcy w Żurominie, 24 laureatom zostaną wręczone nagrody główne (5 dniowy wyjazd edukacyjno – integracyjny do Niemiec w 2018 roku) oraz 5 nagród rzeczowych ufundowanych przez patronów honorowych konkursu tj. Starostów: Ciechanowskiego, Mławskiego, Płońskiego i Żuromińskiego oraz Burmistrza Miasta i Gminy Lidzbark.

Organizatorzy konkursu: Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy – Lokalna Grupa Działania, Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Ciechanowie

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

ikonka broszura okładka

 

ikonka biuletyn okładka 

 

 

 IKONKA

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

 

 

 

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność