European Rural Parliament - Europejski Parlament Wiejski

Propozycje nowego europejskiego funduszu na rzecz rozwoju lokalnego prowadzonego przez społeczność rozpoczęły trzecie europejskie parlamentarne posiedzenie w miejscowości Venhorst, w Holandii. Spotkanie odbywało się w dniach od 18 do 21 października 2017 r. pod auspicjami Sekretarza Generalnego Rady Europy, z udziałem przedstawicieli instytucji Unii Europejskiej, niektórych rządów krajowych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego z wielu krajów. 250 osób reprezentujących społeczności wiejskie w 40 krajach europejskich, ogłosiło w "Deklaracji z Venhorst", nową erę rozwoju lokalnego, opartego na lokalnych działaniach społeczności wiejskich. Inspiracją jest szybko rosnąca liczba lokalnych inicjatyw zarówno w miastach i na wsi i potrzeba wzmocnienia witalności obszarów wiejskich w całej Europie.

 

Poniżej materiały ze spotkania w wersji angielskiej i polskiej

 

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

ikonka broszura okładka

 

ikonka biuletyn okładka 

 

 

 IKONKA

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

 

 

 

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność