ikonka

Z wizytą w świętokrzyskim - udział w międzynarodowej konferencji Cooperation projects and rural development

Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze uczestniczyła w dwudniowej międzynarodowej konferencji  pt. „Projekty współpracy a  rozwój obszarów wiejskich”, która odbyła się w dniach 19-22 września 2018 roku w Kielcach. W konferencji  zorganizowanej przez Świętokrzyską Sieć LGD udział wzięło 115 osób z kilku krajów Unii Europejskiej m.in. z Polski, Rumunii, Portugalii, Finlandii, Litwy, Węgier, Słowenii.

Celem projektu było stworzenie możliwości nawiązania kontaktów z przedstawicielami LGD z Unii Europejskiej, w tym z Polski poprzez organizację konferencji połączonej z warsztatami oraz wizytą studyjną.  Koordynatorem konferencji był Piotr Sadłocha, dyrektor biura Świętokrzyskiej Sieci LGD, a  poprowadził ją Ryszard Kamiński, prezes Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich. Wystąpienia prelegentów z polskich LGD poprzedziło wystąpienie Petera Toth’a przedstawiciela  Europejskiej Sieci Obszarów Wiejskich oraz Magdaleny Mach z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W ramach konferencji Danuta Kucińska, prezes Lokalnej Grupy Działania - Przyjazne Mazowsze przedstawiła dobre praktyki w zakresie aktywizacji mieszkańców obszarów wiejskich w celu tworzenia partnerstw na rzecz realizacji projektów nakierowanych na rozwój tych obszarów, w skład których wchodzą przedstawiciele 3 sektorów – sektora publicznego, sektora prywatnego oraz organizacji pozarządowych.

Katarzyna Jórga prezes Stowarzyszenia Światowid  zaprezentowała dobre praktyki w zakresie wspierania przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. Barbara Kawa wiceprezes Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa pokazała dobre praktyki w zakresie realizacji projektów dotyczących jakości życia na wsi lub promocji wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego. Ireneusz Kamińskiz LGD – Aktywni Razemzapoznał uczestników z metodami  upowszechniania wiedzy w zakresie planowania rozwoju lokalnego z uwzględnieniem potencjału ekonomicznego, społecznego i środowiskowego danego obszaru. Kolejnym punktem programu była dyskusja moderowana z prelegentami na temat „Projekty współpracy, a rozwój obszarów wiejskich”. Następnie wszyscy przedstawiciele LGD wzięli udział w warsztatach („szybkie randki”), które umożliwiły znalezienie partnera do projektu współpracy. Ostatniego dnia odbyła się wizyta studyjna, podczas której zaprezentowano przykłady projektów współpracy pomiędzy 3 sektorami: publicznym, prywatnym i społecznym. Uczestnicy odwiedzili  Centrum Kulturowo-Archeologiczne w Nowej Słupi, Zespół Pałacowy w Kurozwękach oraz Osadę Średniowieczną w Hucie Szklanej – projekty zrealizowane poprzez wykorzystanie środków z Inicjatywy LEADER, które przyczyniają się do tworzenia miejsc pracy i rozwoju turystyki na tym obszarze. Udział w konferencji był doskonałą okazją do nawiązania kontaktów z przedstawicielami LGD z różnych krajów oraz wymiany doświadczeń w zakresie wdrażania lokalnych strategii rozwoju i projektów współpracy.

Opracowała: Anna Traczyk

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

ikonka broszura okładka

 

ikonka biuletyn okładka 

 

 

 IKONKA

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

 

 

 

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność