ikonka

Wizyta studyjna młodzieży w Niemczech

Wizyta studyjna młodzieży w Niemczech

w ramach realizacji międzynarodowego projektu współpracy

„Wymiana doświadczeń, integracja, edukacja, środowisko naturalne”

 

W dniach 18-22 listopada br. w ramach realizacji międzynarodowego projektu współpracy „Wymiana doświadczeń, integracja, edukacja, środowisko naturalne” miała miejsce wizyta studyjna młodzieży w Niemczech połączona z edukacją ekologiczną.

Pobyt był nagrodą dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych biorących udział w konkursie wiedzy „Aktywizacja zawodowa i integracja społeczna młodzieży w ramach krajowych i unijnych środków publicznych”, który został rozstrzygnięty w listopadzie ubiegłego roku. Do Haldensleben z obszaru LGD-PM wyjechało 6 uczniów wraz z opiekunem ze szkół w Czerwińsku, Nowym Mieście i Raciążu oraz 16 uczniów i 2 opiekunów ze szkół należących do obszaru SSS-LGD.

Liderem operacji jest Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania – Przyjazne Mazowsze i Lokalen Aktionsgruppe ,,Rund um den Drömling". Wyjazd miał na celu wymianę doświadczeń i wzajemne uczenie się aktywnych działań na rzecz ochrony środowiska.

Pierwszy dzień wyjazdu upłynął na podróży do miejsca zakwaterowania Jugendheim w Haldensleben, gdzie po wspólnej kolacji  odbyły się zajęcia integracyjne.

Drugiego dnia pobytu młodzież miała okazję poznać ścieżkę przyrodniczą w  Naturpark Drömling wyróżniającą się ochroną ptaków m.in. bociana białego, żurawi, orła bielika, gęsi, łabędzi, a także innych gatunków zagrożonych zwierząt i roślin znajdujących się na Czerwonej Liście. Zwiedzając pawilon informacyjny Kamkerhorst młodzież mogła wymienić się doświadczeniami i spostrzeżeniami z pracownikami parku w zakresie zachowania dziedzictwa przyrodniczego.

Trzeciego dnia pobytu miała miejsce wycieczka do Wolfsburga, gdzie młodzież zwiedzała Autostadt – teren o charakterze parkowym, w którym mieści się muzeum samochodów wszystkich marek koncernu Volkswagen, ponadto można w tym miejscu osobiście odebrać wcześniej zamówiony samochód oraz wziąć udział w różnych imprezach rozrywkowych czy kulturalnych oraz zapoznać się z najnowocześniejszymi nowinkami technologicznymi ze świata motoryzacji. Na terenie parku znajduje się hala, w której interaktywne i multimedialne wystawy wyjaśniają procesy projektowania i tworzenia samochodów zarówno pod kątem technicznym, ekonomicznym jak i ekologicznym. W specjalnie zaprojektowanym pawilonie poświęconym ekologii uczniowie mogli dowiedzieć się o zanieczyszczeniach środowiska, a zwłaszcza efekcie cieplarnianym, któremu stara się przeciwdziałać  współczesny przemysł motoryzacyjny. Resztę dnia młodzież spędziła w Phaeno – centrum nauki, na terenie którego znajdują się specjalnie zaprojektowane interaktywne wystawy umożliwiające  poznanie praw przyrody poprzez samodzielne przeprowadzanie doświadczeń i eksperymentów . Była to doskonała nauka wiedzy przyrodniczej, która spotkała się z dużym entuzjazmem i zainteresowaniem ze strony uczniów.

Czwartego dnia miał miejsce wyjazd do Magdeburga, gdzie młodzież  zwiedzała Katedrę Świętego Maurycego i Świętej Katarzyny oraz Zieloną Cytadelę - postmodernistyczny kompleks mieszkalny zaprojektowany przez Friedensreicha Hundertwassera.

Piątego dnia w drodze powrotnej uczestnicy wyjazdu mieli możliwość zobaczyć zabytki Berlina m.in. Bramę Brandenburską, wieżę telewizyjną przyAlexanderplatz, Kościół Pamięci przy Kurfürstendamm.

Wyjazd studyjny młodzieży  przyczynił się do podniesienia wiedzy uczestników w zakresie działań z zakresu ekologii i ochrony środowiska oraz stosowanych w obu krajach rozwiązań sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości i  aktywności mieszkańców. Podczas realizacji zadań projektowych uczniowie mieli możliwość rozwijać swoje kompetencje interpersonalne i umiejętność komunikacji w języku obcym. Wartością dodaną dla uczniów była możliwość odwiedzenia miejsc nieznanych, których bez udziału w projekcie nie udało by się im zwiedzić.

Projekt jest sfinansowany w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Zdjęcia i opracowanie: Agnieszka Piechocińska

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

ikonka broszura okładka

 

ikonka biuletyn okładka 

 

 

 IKONKA

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

 

 

 

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność