ikonka

Ruszył pierwszy konkurs w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030 PROO.

PROO to innowacyjny program wzmocnienia i rozwoju polskich organizacji pozarządowych. Organizacje mogą uzyskać granty na wzmocnienie swoich zasobów dla uzyskania stabilności finansowej i zapewnienia przyszłego rozwoju.

Termin składania wniosków wstępnych upływa 12 marca 2019 r. o godz. 12.00.
 
Konkurs dotacyjny ma charakter dwuetapowy - najpierw organizacje składają wnioski wstępne, dopiero później wnioski pełne. Dotacje przyznawane są na okres od 24 do 36 miesięcy, minimalna wysokość dotacji wynosi 100 tys. zł, maksymalna -700 tys. zł, wkład własny nie jest wymagany i nie ma wpływu na ocenę.
 
Granty będą mogły być przeznaczone na rozwój kadr, zakup sprzętu czy remont siedziby oraz na realizację codziennej systematycznej pracy w organizacjach. Pierwszy konkurs w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich dotyczy Priorytetu 1a. Wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego organizacji. Priorytet 1a. PROO koncentruje się na wsparciu realizacji misji organizacji przy jednoczesnym wzmocnieniu ich kapitału ludzkiego oraz zasobów technicznych. 
 
Więcej informacji na stronie: https://niw.gov.pl/nasze-programy/proo-2/ 

 

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

ikonka broszura okładka

 

ikonka biuletyn okładka 

 

 

 IKONKA

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

 

 

 

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność