0001 4

Najnowsze

Wyróżnione

które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie: 

- Zachowanie dziedzictwa lokalnego – przedsięwzięcie Skarby Przyjaznego Mazowsza 

- Wspieranie współpracy gospodarczej – przedsięwzięcie Od producenta do konsumenta 

- Inkubator przetwórstwa – przedsięwzięcie Przetwarzaj lokalnie 

 

 

 

Nabór wniosków odbył się w dniach 06.05. – 20.05.2019 r. Do biura LGD – Przyjazne Mazowsze wpłynęło 5 wniosków z przedsięwzięcia Skarby Przyjaznego Mazowsza oraz 1 wniosek z przedsięwzięcia Od producenta do konsumenta. Z przedsięwzięcia Przetwarzaj lokalnie nie złożono wniosków. Wszystkie zostały ocenione pozytywnie i wybrane do dofinansowania. 

  1. Lista wniosków wybranych do dofinansowania – przedsięwzięcie – Skarby Przyjaznego Mazowsza

  2.  

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

 

 

 

 ikonka

IKONKA

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność