ikonka

XVII Mazowieckie Dni Rolnictwa 2016

Mazowieckie Dni Rolnictwa 2016

Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze w dniach 11-12 czerwca2016 r., po raz siódmy, uczestniczyła w XVII Mazowieckich Dniach Rolnictwa, organizowanych przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne w Płońsku . Targi rolnicze połączone z Wystawą Zwierząt Hodowlanych to najważniejsze tego typu wydarzenie organizowane na Mazowszu. W tym roku swoje firmy zaprezentowało ponad 400 wystawców, reprezentujących różne branże, m.in. maszyny rolnicze, rośliny uprawne, środki ochrony roślin, zwierzęta hodowlane. Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się stoiska z produktami lokalnymi, rękodzielnictwem i roślinami ozdobnymi.

Czytaj więcej...

Święto Truskawki w Czerwińsku

Zdjęcie truskawek podczas Święta w Czerwińsku

Na zakończenie żniw truskawkowych gmina Czerwińsk nad Wisłą zorganizowała w sobotnie popołudnie (11.07.2015 r.) na Targowisku w Przybojewie Nowym Święto Truskawki. Zaprosiła mieszkańców oraz firmy, które oferują plantatorom truskawek profesjonalny sprzęt i środki ochrony roślin. Zapewniła fachowe doradztwa ze strony Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne w Płońsku, zadbała też o propagowanie wiedzy z zakresu ochrony środowiska dzięki konkursowi „Segreguj Odpady”.

Czytaj więcej...

VII Spotkanie z Tradycją – Przegląd Zespołów Senioralnych

Uczestnicy Spotkania z Tradycją na scenie

6 czerwca 2015 r. w Koziebrodach odbyło się VII Spotkanie z Tradycją, Muzyka i Pieśnią. Koncert otworzyła pani Teresa Dobies, która powitała gości i przedstawiła uczestników. W tegorocznym przeglądzie wystąpiły Zespoły z: Koziebród, Bieżunia, Mochowa, Brudzenia, Bielska, Drobina a także duet MAŁKAZ. Przegląd zespołów senioralnych to wyjątkowe wydarzenie. Pełni wigoru artyści prezentowali tradycyjne pieśni, skecze, wiersze w tym słynny utwór Jak ja się dziś czuję i wiele innych dykteryjek pełnych humoru, autoironii, dystansu do siebie i świata. Cała sala z entuzjazmem śpiewała refren zabawnej piosenki:

Czytaj więcej...

Marsz Gwiaździsty 2015

Uczestnicy Marszu Gwiaździstego w 2015 roku

16 maja ponad 300 osób uczestniczyło w „Marszu Gwiaździstym-pieszo, konno, kajakiem, rowerem przez powiat płoński”. Organizatorami byli: Starostwo Powiatowe w Płońsku, Urzędy Gmin: Joniec, Nowe Miasto, Płońsk, Raciąż, Miasto Raciąż, Sochocin oraz Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze. W tym roku po raz pierwszy do organizacji imprezy włączyły się gminy: Baboszewo i Dzierzążnia, mieszkańcy tych gmin licznie przemierzyli rowerami ciekawie przygotowane trasy.

Czytaj więcej...

IX Jesienny Jarmark „Od pola do stołu”

W niedzielę, 21 września 2014 roku, przedstawiciele Lokalnej Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze uczestniczyli w IX Jesiennym Jarmarku ,,Od pola do stołu”, który był połączony z XVI Dniem Kukurydzy i Buraka.

We wspólnym namiocie Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze wraz gminami Sochocin i Załuski prezentowali obszar działania i sztandarowe inicjatywy. Na stoisku gminy Sochocin wyświetlana była technologia produkcji guzika, zaś gmina Załuski promowała jabłka śliwki, efekt tegorocznej pracy sadowników. Rozdawane były materiały promocyjno-informacyjne zarówno Lokalnej Grupy Działania jak i prezentujących się gmin.

Czytaj więcej...

IX Płońskie Gminne Dożynki

IX Płońskie Gminne Dożynki zakończone. Mieszkańcy zadowoleni, a organizatorzy powoli sprzątają teren przy Zespole Szkół im. Ks. Prym. Kard. S. Wyszyńskiego w Siedlinie, gdzie 14 września 2014 r. odbyła się tegoroczna impreza.

Na zaproszenie Wójta Gminy Płońsk – Aleksandra Jarosławskiego, LGD – Przyjazne Mazowsze we wspólnym namiocie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Podajmy Sobie Ręce”, Towarzystwem Przyjaciół Dzieci, Zespołem Szkół w Siedlinie oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, po raz kolejny uczestniczyła w „święcie chleba” .

Czytaj więcej...

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

ikonka broszura okładka

 

ikonka biuletyn okładka 

 

 

 IKONKA

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

 

 

 

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność