Najnowsze

Wyróżnione

Wręczenie Certyfikatów Marka Przyjazne Mazowsze – IV edycja

W dniu 10 listopada 2022 r. w Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Sochocinie przedstawicielki LGD - Przyjazne Mazowsze Prezes Zarządu Danuta Kucińska oraz Zastępca Prezesa Zarządu Agnieszka Matoblewska wręczyły Certyfikaty Marka Przyjazne Mazowsze, przyznane wnioskodawcom przez Kapitułę w IV edycji. W uroczystości wzięli także udział: Pan Jerzy Ryziński - Burmistrz Miasta i Gminy Sochocin oraz Pan Kryspin Kadej - Dyrektor MGOK w Sochocinie, którzy składali gratulacje laureatom. Przy okazji wręczenia Certyfikatów uczestnicy obejrzeli film pt. „Z bogactw natury – Sochocińskie guziki” i zwiedzili Izbę Pamiątkową Guzikarstwa.

Czytaj więcej...

Konsultacje podsumowujące wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w 2022 roku

Szanowni Państwo,

Zachęcamy do udziału w konsultacjach podsumowujących wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w 2022 roku. Ankieta mierząca satysfakcję mieszkańców na temat warunków życia w danej gminie dostępna jest na naszej stronie internetowej

Czytaj więcej...

XVI edycja Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku 2022

Samorząd Województwa Mazowieckiego, mając na uwadze potrzebę promowania produktów żywnościowych wytwarzanych przez mazowieckich producentów żywności organizuje XVI edycję Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku 2022. 

Czytaj więcej...

Pani Małgorzata Oszczyk otrzymała Certyfikat Marka Przyjazne Mazowsze za KWIACIARNIĘ DZIKA RÓŻA.

Pani Małgorzata Oszczyk otrzymała Certyfikat Marka Przyjazne Mazowsze za KWIACIARNIĘ DZIKA RÓŻA w kategorii usługa w ramach IV edycji. Serdecznie gratulujemy !!!

Czytaj więcej...

Błazen Jajosz – promotor wydarzeń historycznych na Mazowszu

Pan Michał Wróbel otrzymał Certyfikat Marka Przyjazne Mazowsze za projekt  „Błazen Jajosz”, prezenter wydarzeń historycznych i promotor średniowiecznej części historii Mazowsza w kategorii usługa.

Czytaj więcej...

Różnorodne pasje, pomysły i umiejętności Pań z Koła Gospodyń Wiejskich Ciecierzanki

Koło Gospodyń Wiejskich Ciecierzanki z Ciecierska otrzymało trzy Certyfikaty Marka Przyjazne Mazowsze  za RĘKODZIEŁO, KACZKĘ FASZEROWANĄ oraz NALEWKĘ CYTRYNOWĄ –DAR CIECIERZANEK w kategorii produkt. 

Czytaj więcej...

Międzynarodowy Festiwal Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego „Chrześcijański Horacy z Mazowsza” otrzymał Certyfikat Marka Przyjazne Mazowsze!!!

Stowarzyszenie Academia Europaea Sarbieviana otrzymało Certyfikat Marka Przyjazne Mazowsze za inicjatywę pn. Międzynarodowy Festiwal Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego „Chrześcijański Horacy z Mazowsza”, w ramach IV edycji.

Czytaj więcej...

Objazdowy Warsztat Kreatywny – idealne miejsce do rozwijania zainteresowań i pasji

Firma Objazdowy Warsztat Kreatywny Pani Katarzyny Bańkowskiej z Brześcia Nowego (gm. Baboszewo) otrzymała Certyfikat Marka Przyjazne Mazowsze za OBJAZDOWY WARSZTAT KREATYWNY w kategorii usługa, w ramach IV edycji. Gratulujemy!!!

Czytaj więcej...

Malarstwo Stanisławy Rólki

Pani Stanisława Rólka otrzymała Certyfikat Marka Przyjazne Mazowsze w kategorii produkt za malarstwo w ramach IV edycji. Serdecznie gratulujemy !!!

Czytaj więcej...

Swojski chlebek gospodarza Roberta z Koła Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich z Kołozębia

Świeży, pachnący, rumiany… Chleb  - od tysięcy lat jest jednym z podstawowych produktów żywnościowych w diecie człowieka . W naszym kraju historia pokazuje, że chleb w różnej formie, czy to kołacza, czy podpłomyka stanowił istotny element tradycji.

Czytaj więcej...

Przyznano Certyfikaty Marka Przyjazne Mazowsze - IV edycja

W dniu 13.10.2022 r.  w pięcioosobowym składzie zebrała się Kapituła Marki Przyjazne Mazowsze: Przewodnicząca Kapituły Pani Danuta Bronowska - Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego O/Poświętne, Wiceprzewodnicząca Pani Katarzyna Ornarowicz - Starostwo Powiatowe w Płońsku, Sekretarz Pani Monika Łabęcka – pracownik LGD-PM oraz Pani Anna Goliasz – członek LGD-PM i Pani Zenona Szostek – członek LGD-PM, Specjalista w zakresie produktu lokalnego. 

Czytaj więcej...

Dobre praktyki marki lokalnej na przykładzie marki Dolina Pilicy… zwolnij bieg

W dniu 25 października 2022 r. gościliśmy na obszarze Stowarzyszenia Dolina Pilicy. W wizycie studyjnej pt. „Marka lokalna - jak to działa?” wzięły udział Koła Gospodyń Wiejskich i organizacje pozarządowe z obszaru LGD-PM. 

Czytaj więcej...

UZYSKAJ CERTYFIKAT MARKA PRZYJAZNE MAZOWSZE (IV EDYCJA 2022)

 

Celem certyfikatu Marka Przyjazne Mazowsze jest wyróżnienie produktów i przetworów żywnościowych wysokiej jakości, produkowanych na terenie LGD-Przyjazne Mazowsze i odległym od tego obszaru do 50 km takich jak warzywa, owoce, soki tłoczone, miód, dynie, chleb, wędliny, sery, oleje i inne, ale także rękodzieła i rzemiosła, usług oraz inicjatyw promujących obszar LGD-PM.

Czytaj więcej...

Walne Zebranie Członków zatwierdziło sprawozdania za rok 2021 z działalności LGD-PM i wybrało Radę Stowarzyszenia na nową kadencję 2022 - 2024

W czwartek, 29 września 2022 r. w Centrum Edukacyjno-Konferencyjnym MODR O/Poświętne odbyło się Walne Zebranie Członków LGD-Przyjazne Mazowsze. Celem spotkania było przedstawienie sprawozdań: merytorycznego, finansowego i Komisji Rewizyjnej z działalności stowarzyszenia za rok 2021. Wszystkie sprawozdania zostały przyjęte uchwałami przez Członków LGD. Zarząd LGD-Przyjazne Mazowsze uzyskał absolutorium za rok 2021. Wybrano także członków Rady Stowarzyszenia na nową kadencję 2022 – 2024. 

Czytaj więcej...

Uwaga! Ważna informacja dla Wnioskodawców i Beneficjentów

W związku z pismem UM WM z dnia 4 października  2022 roku przekazujemy informację dotyczącą obowiązującej od dnia 16 kwietnia 2022 roku ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Czytaj więcej...

Debata podsumowująca spotkania konsultacyjne

Od maja br. razem z mieszkańcami naszego obszaru pracujemy nad nową Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2023-2027 w ramach PROW, ubiegamy się o ponad 9 mln zł na realizację inwestycji i inicjatyw lokalnej społeczności. Identyfikujemy nasz potencjał i wyznaczamy najważniejsze kierunki rozwoju.

Czytaj więcej...

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

 

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

 

IKONKAAA

 ikonka

IKONKA

 

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność