Najnowsze

Wyróżnione

Powstanie inkubator przetwórstwa lokalnego na terenie powiatu płońskiego!

LGD – Przyjazne Mazowsze w dniach 17 -31 stycznia 2022 przeprowadziła nabór wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Do biura wpłynął wniosek pt.: Utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego na terenie Czerwińska nad Wisłą.

Czytaj więcej...

LGD – Przyjazne Mazowsze przyznała ponad milion złotych na realizację nowych projektów z zakresu infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej‼

 

LGD – Przyjazne Mazowsze w dniach 17 -31 stycznia 2022 przeprowadziła nabór wniosków i przyznała kolejne środki finansowe w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Czytaj więcej...

Powstaną kolejne nowe firmy dzięki wsparciu LGD – Przyjazne Mazowsze

 

LGD – Przyjazne Mazowsze w dniach 17 -31 stycznia 2022 przeprowadziła nabór wniosków i przyznała kolejne środki finansowe na podejmowanie działalności w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Czytaj więcej...

Zakończyła się ocena wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naborów przeprowadzonych w terminie 17.01. – 31.01.2022 r.

 

W dniu 2 marca 2022 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze, na którym dokonano oceny wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Czytaj więcej...

Warsztaty refleksyjne – podsumowanie wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju

 

 W dniu 23 lutego 2021 r. w  biurze Lokalnej Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze w Płońsku odbyły się warsztaty refleksyjne na temat realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju i działalności LGD-Przyjazne Mazowsze  w roku 2021. 

Czytaj więcej...

Inkubator Lokalnych Centrów 3R

 

Program Inkubator Lokalnych Centrów 3R to program, którego celem jest promocja zasady 3R (Reduce, Reuse, Recycle) poprzez łączenie firm, gmin i organizacji pozarządowych z ekspertami i praktykami z zakresu prowadzenia i rozwoju lokalnych inicjatyw oraz aktywności związanych z gospodarką obiegu zamkniętego.

Czytaj więcej...

Ocena zgodności wniosków z LSR zakończona

Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze informuje, że Rada stowarzyszenia zakończyła ocenę zgodności z LSR wniosków o przyznanie pomocy złożonych w biurze LGD w terminie 17.01. – 31.01.2022 roku, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Czytaj więcej...

Nabór wniosków o przyznanie pomocy zakończony

Zakończyliśmy nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Wnioski były przyjmowane w terminie od 17.01-31.01.2022 r. w następujących zakresach: 

Czytaj więcej...

Zaproszenie na warsztaty refleksyjne w dniu 23 lutego 2022 r.

Szanowni Państwo,

Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze serdecznie zaprasza na warsztaty refleksyjne, których celem jest analiza procesu wdrażania, efektów oraz zmian w otoczeniu LSR za rok 2021. Realizacja warsztatów jest zadaniem obowiązkowym każdej LGD. Zależy nam na  identyfikacji i lepszym rozumieniu osiąganych rezultatów oraz oszacowaniu z wyprzedzeniem, w jakim stopniu zbliżamy się do ich osiągnięcia. 

Warsztaty należy przeprowadzić na początku każdego roku kalendarzowego, aby wypracowane wnioski i rekomendacje wykorzystać do dalszej pracy oraz zasilić o dodatkowe informacje sprawozdanie roczne z realizacji LSR za rok poprzedni. 

Czytaj więcej...

Spotkanie konsultacyjne z gospodarzami gmin powiatu płońskiego

W dniu 25 stycznia 2022r. odbyło się spotkanie konsultacyjne z gospodarzami gmin powiatu płońskiego, na którym omówiliśmy i przedyskutowaliśmy najważniejsze zadania do realizacji w roku bieżącym. Spotkanie odbyło się w  MODR Oddział Poświętne w Płońsku. W tym roku będziemy opracowywać nową, lokalną strategię rozwojuwspólnie z mieszkańcami naszego obszaru, obejmującego 11 gmin powiatu płońskiego.

Czytaj więcej...

XV edycja Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku 2021

Samorząd Województwa Mazowieckiego, mając na uwadze potrzebę promowania produktów żywnościowych wytwarzanych przez mazowieckich producentów żywności organizuje XV edycję Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku 2021. 

Czytaj więcej...

Konsultacje podsumowujące

 

Szanowni Państwo,
 
Zachęcamy do udziału w konsultacjach podsumowujących wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w 2021 roku. Ankieta mierząca satysfakcję mieszkańców na temat warunków życia w danej gminie dostępna jest na naszej stronie internetowej pod linkiem:

Czytaj więcej...

Informacje dla osób ubiegających się o przyznanie pomocy

 

Szanowni Państwo,
 
w poniższych linkach znajdują się niezbędne informacje dla osób ubiegających się o przyznanie pomocy:
 
Dokumentacja konkursowa:
https://lgdpm.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=391&Itemid=252 , w której znajduje się instrukcja do wypełnienia wniosku o przyznanie pomocy i biznesplanu z której warto, a nawet trzeba skorzystać.

Czytaj więcej...

Relacja ze szkolenia online z zakresu podejmowania działalności gospodarczej

 

W dniu 8 grudnia 2021 r. Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze zorganizowała szkolenie online pt. „Zasady pozyskiwania dofinansowania w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach PROW na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność’’ . Spotkanie było skierowane do potencjalnych wnioskodawców z obszaru działania LGD-Przyjazne Mazowsze.

Czytaj więcej...

Szkolenie pt. Zasady pozyskiwania dofinansowania w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach PROW na lata 2014-2020

 

Zapraszamy osoby, które planują złożyć do LGD - Przyjazne Mazowsze wniosek o przyznanie pomocy w zakresie podjęcia działalności gospodarczej (tzw. premie) na szkolenie online. Szkolenie jest adresowane do osób zamieszkujących obszar LGD - Przyjazne Mazowsze (powiat płoński z wyłączeniem Miasta Płońsk). Szczegóły na plakacie.

Czytaj więcej...

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność