Najnowsze

Wyróżnione

Relacja ze szkolenia online z zakresu podejmowania działalności gospodarczej

W dniu 18 lutego 2021 r. Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze zorganizowała szkolenie online pt.„Zasady pozyskiwania dofinansowania w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach PROW na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność’’. Spotkanie było skierowane do potencjalnych wnioskodawców z obszaru działania LGD-Przyjazne Mazowsze.

Czytaj więcej...

Powstaje ogólnopolska Baza Danych Organizacji Wiejskich

 

Zachęcamy do udziału w tworzeniu ogólnopolskiej Bazy Danych Organizacji Wiejskich.

Baza Danych Organizacji Wiejskich to część projektu Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich pn. „Obserwatorium obywatelskiej aktywności wsi” , którego celem jest pogłębienie i zaktualizowanie wiedzy na temat aktywności obywatelskiej na obszarach wiejskich – w szczególności identyfikacja dobrych praktyk oraz określenie najważniejszych wyzwań i problemów, stojących przed organizacjami pozarządowymi.

Czytaj więcej...

Poradnik dla Wnioskodawców - podejmowanie działalności gospodarczej

 

Zachęcamy do zapoznania się z Poradnikiem dla Wnioskodawców w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Czytaj więcej...

LGD zmieniają polską wieś

 

 
Poprzyj starania LGD o zwiększenie budżetu Programu LEADER po 2023 r. Więcej na www.pslgd.pl

Czytaj więcej...

Poradnik antykryzysowy dla obszarów wiejskich

Zachęcamy do zapoznania się z lekturą Poradnika antykryzysowego dla obszarów wiejskich, w którym przedstawiane są bieżące REGULACJE – REKOMENDACJE – AKCJE, łagodzące skutki pandemii COVID-19 dla gospodarki wiejskiej i wiejskich gospodarstw domowych.

Czytaj więcej...

POPRZYJ NASZĄ PETYCJĘ

 

Szanowni Państwo, mieszkańcy gmin powiatu płońskiego, jeżeli chcecie abyśmy w nowym okresie programowania mogli dalej wspierać firmy, gminy i stowarzyszenia to koniecznie weźcie udział w konsultacjach prowadzonych przez Ministerstwo Rolnictwa i poprzyjcie nasze starania o zwiększenie pieniędzy na podejście LEADER.  

Czytaj więcej...

Ruszają konkursy w ramach PROO!

Zachęcamy do udziału w konkursach w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO, Edycja 2021 orgaznizowanych przezNarodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Czytaj więcej...

Konkurs o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku 2020

 

achęcamy do udziału w XIV edycji Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku 2020 organizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Czytaj więcej...

Razem, lepiej, ciekawiej - trzydzieści dwie opowieści o wspólnocie - poznaj najnowszą publikację KSOW

 

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją pt. „Razem, lepiej, ciekawiej. Trzydzieści dwie opowieści o wspólnocie” podsumowującej „Konkurs na projekty współpracy”, który został zorganizowany przez Jednostkę Centralną KSOW w ostatnim kwartale ubiegłego roku. W broszurze zgromadzono projekty współpracy międzyterytorialnej i międzynarodowej zgłoszone przez lokalne grupy działania z Polski w trzech kategoriach tematycznych: kapitał społeczny, dziedzictwo lokalne, rozwój lokalny oraz turystyka.

Czytaj więcej...

Prośba o udział w konsultacjach dla mieszkańców gmin powiatu płońskiego

 

Zachęcamy mieszkańców gmin powiatu płońskiego do udziału w konsultacjach podsumowujących wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w 2020 roku. Rok ubiegły był szczególny ze względu na ograniczenia wynikające z pandemii.

Czytaj więcej...

Zapraszamy do udziału w drugiej edycji organizowanego przez Serwis Samorządowy PAP konkursu „Innowacyjny samorząd”

 

Rusza druga edycja organizowanego przez Serwis Samorządowy PAP konkursu „Innowacyjny samorząd”. Konkurs skierowany jest do wszystkich samorządów, które mogą pochwalić się innowacyjnymi rozwiązaniami wdrożonymi w swoich jednostkach.

Czytaj więcej...

Mazowiecki e-bazarek

Zachęcamy do korzystania z oferty mazowieckiego e-bazarku, który umożliwia sprzedaż wysokiej jakości produktów oraz usług bez udziału pośrednika, w dowolnym czasie i miejscu. Oferta adresowana jest jest do rolników, producentów rolnych, przetwórców lokalnej, tradycyjnej i ekologicznej żywności,

Czytaj więcej...

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu Narodowego Centrum Kultury EtnoPolska 2021.

 

Narodowe Centrum Kultury ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu EtnoPolska 2021. Program zakłada dofinansowanie zadań wzmacniających tożsamość kulturową i uczestnictwo w kulturze na poziomie lokalnym i regionalnym.

Czytaj więcej...

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

 

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

 

IKONKAAA

 ikonka

IKONKA

 

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność