Najnowsze

Wyróżnione

Szkolenie w gospodarstwie ekologicznym „ZIARNO”

W dniu 23 marca 2013r. kilkunastoosobowa grupa z obszaru LGD – Przyjazne Mazowsze gościła w gospodarstwie ekologicznym stowarzyszenia „ZIARNO” w Grzybowie k/Słubic. Tematem spotkania było „Gospodarstwo ekologiczne jako miejsce edukacji
i ożywienia środowiska wiejskiego”. Uczestników szkolenia powitała właścicielka gospodarstwa Pani Ewa Smuk Stratenwerth i zaprosiła na mały poczęstunek ekologiczny, chleb z miejscowej piekarni z miodem, dżemem, twarożkiem oraz kawę i herbatę. Pani
Ewa opowiadała o początkach swojej działalności oraz spotkaniach edukacyjnych, jakie są prowadzone w gospodarstwie. Przedstawiła proces wyrabiania sera żółtego oraz pieczywa. Kilka osób wzięło udział w warsztatach z wypieku chleba żytniego a następnie wypieczony przez siebie chlebek zabrali do domów.

Następnym ciekawym tematem przedstawionym przez Panią Monikę Deję była „Bioróżnorodność jako szansa rozwoju wsi na przykładzie mini-rezerwatu trzmieli w Grzybowie”. Pani Monika pokazała ciekawą prezentację o tych małych pożytecznych owadach i opowiedziała o przedsięwzięciu, jakie rozpoczęła w Grzybowie, mianowicie o założonym przez siebie rezerwacie trzmieli. Wskazała jak bardzo pożyteczne dla środowiska oraz rolników-sadowników są trzmiele.

Po smacznym obiedzie, z prelekcją nt funkcjonowania gospodarstwa ekologicznego z małym przetwórstwem: serowarstwem i piekarstwem jako przykładem gospodarstwa wielofunkcyjnego wystąpił Pan Peter Stratenwerth. Zaprosił on także do udziału w spotkaniu wolontariuszy, którzy w tym czasie przebywali w Stowarzyszeniu „ZIARNO”. Opowiedzieli oni o swojej pracy w gospodarstwie oraz o tym, co ich skłoniło do pracy w wolontariacie. Na koniec uczestnicy mogli kupić chleb z miejscowej piekarni. Szkolenie było interesujące ze względu na wykorzystanie walorów edukacyjnych jako
tzw. dobre praktyki, przy prowadzeniu gospodarstwa edukacyjnego.

Opracowanie i zdjęcia:
Agnieszka Matoblewska

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność