Najnowsze

Wyróżnione

Spotkania w ramach Inkubatora Produktów Turystycznych

Od kwietnia 2013 r. raz w miesiącu, przedstawiciele dziewięciu podmiotów turystycznych z obszaru Lokalnej Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze spotykają się w celu wypracowania wspólnych ofert turystycznej  skierowanych do określonych  grup odbiorców. Spotkanie te są kontynuacją spotkań klubowych, które odbyły się w okresie październik, styczeń – marzec 2013. 

Do tej pory w ramach Inkubatora Produktów Turystycznych gościliśmy w Wypożyczalni kajaków EL-DAW w Jońcu, Przystani Kajakowej Kaja w Sobieskach oraz w Hotelu BoniFaCio w Kępie. Planowane są jeszcze dwa spotkania na przełomie sierpnia i września br. Efekty dotychczasowych spotkań to:

- Integracja uczestniczących firm z branży turystycznej z obszaru LGD ,

- Pozyskanie przez firmy wiedzy w zakresie tworzenia produktów turystycznych - w rezultacie dotychczasowych spotkań,

-  Nowe pomysły pozyskane od innych firm: z obszaru, innych LGD i od firm fińskich. Ich liczba i wykorzystanie będzie zależeć od innowacyjności firm,

 - Wypracowanie pomysłów na wspólne produkty turystyczne firm z obszaru LGD PM,

 - Zainicjowana współpraca firm przy świadczeniu usług turystycznych: z obszaru LGD PM, z innych LGD (np. LGD PZZ) i z Finami (są przykłady).

 DSC0013 DSC0015 DSC0019 DSC0024 DSC0057 DSC0064 DSC0067 DSC0068 DSC0160 DSC0170 DSC0173

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność