Najnowsze

Wyróżnione

XV Ogólnopolskie Sympozjum Agroturystyczne

W dniach 9-11 września 2013 r. w miejscowości Krzyczki Szumne na terenie Województwa Mazowieckiego odbywało się XV Ogólnopolskie Sympozjum Agroturystyczne zorganizowane przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Krakowie w partnerstwie z: Katedrą Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa SGGW w Warszawie, Mazowieckim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, Polską Federacją Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”, Lokalną Grupą działania „Zielone Mosty Narwi” oraz Mazowiecką Regionalną Organizacją Turystyczną.

W seminarium uczestniczyło ponad 120 osób z całej Polski, związanych z turystyką wiejską; kwaterodawcy, przedsiębiorcy, przedstawiciele nauki, doradztwa, władz samorządowych, stowarzyszeń agroturystycznych, lokalnych grup działania z terenu całego kraju.

Tematem przewodnim konferencji było „Komunikowanie i doradztwo w turystyce wiejskiej”. Mówiono m.in. o  udziale mediów w kreowaniu marki i wykorzystania usług internetowych w działalności marketingowej, roli doradztwa rolniczego w stymulowaniu działań na rzecz turystyki wiejskiej oraz nowych wyzwaniach stojących przed systemem doradztwa wynikających z konkurencyjnego rynku i wzrostu wymagań konsumentów usług turystycznych.

 dsc0003 dsc0007 dsc0016

Sympozjum było również doskonałą okazją do promocji turystycznego wizerunku mazowieckiej wsi, szczególnie poprzez prezentację oferty mazowieckich gospodarstw agroturystycznych, ekologicznych i edukacyjnych oraz walorów dziedzictwa kulturowego, kulinarnego i przyrodniczego.

W seminarium, uczestniczyła także Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze, która przedstawiła prezentację na temat własnych inicjatyw wspierających agroturystykę i turystykę wiejską. Pokazała m.in. działania w ramach międzynarodowego projektu współpracy TERRA “Tourism for Economic Revival of Rural Areas” / Turystyka – dla ożywienia gospodarczego obszarów wiejskich” (akronim: TERRA) oraz podmioty turystyczne działające na terenie Przyjaznego Mazowsza.

Opracowanie i zdjęcia: Agnieszka Matoblewska

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność