Najnowsze

Wyróżnione

VII Mazowiecki Kongres Rozwoju Obszarów Wiejskich

W dniach 6 i 7 listopada 2013 roku przedstawiciele Zarządu oraz pracownicy LGD – Przyjazne Mazowsze uczestniczyli w VII Mazowieckim Kongresie Rozwoju Obszarów Wiejskich, który miał miejsce w Falentach pod Warszawą. 

Kongres miał charakter dwudniowych obrad, w których wzięli udział przedstawiciele Samorządu Województwa Mazowieckiego – marszałek Adam Struzik oraz członek Zarządu Janina Ewa Orzełowska, przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa, samorządów gminnych, lokalnych grup działania oraz innych zaproszonych instytucji i organizacji. Spotkanie stało się przede wszystkim okazją do rozmowy na temat działań inicjowanych przez samorząd województwa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, znaczenia dobrych praktyk i lokalnych przedsięwzięć w kontekście zasad zrównoważonego rozwoju. Podczas Kongresu zaprezentowano doświadczenia z realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz przedstawiono nowe perspektywy rozwoju obszarów wiejskich w odniesieniu do Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku. Wręczono także nagrody w konkurach: Przyjazna wieś 2013, na najaktywniejszą liderkę obszarów wiejskich w Województwie Mazowieckim, na najlepsze gospodarstwo ekologiczne oraz Mazowiecki Sportowy Turniej Miast i Gmin 2013.

1 2 3 4 7

LGD – Przyjazne Mazowsze znalazła się wśród 2 mazowieckich lokalnych grup działania, wybranych do zaprezentowania dobrych praktyk z wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju, w ramach Osi 4 LEADER, PROW 2007 – 2013. 

Opracowała: Danuta Kucińska

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność