Najnowsze

Wyróżnione

Zaproszenie na Walne Zgromadzenie

 

Szanowni Państwo

Członkowie

Lokalnej Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze

Działając zgodnie z §19 ust. 2 i 3 Statutu Stowarzyszenia, Zarząd Lokalnej Grupy

Działania - Przyjazne Mazowsze w trybie pilnym zwołuje Walne Zebranie Członków

 

Uprzejmie informujemy, iż Zebranie odbędzie się w dniu 20 grudnia 2013 r.

w sali konferencyjnej Centrum Edukacyjno - Konferencyjnego Mazowieckiego Ośrodka

Doradztwa Rolniczego w Warszawie Oddział Poświętne w Płońsku, ul. H. Sienkiewicza 11,

W przypadku braku wymaganej większości członków stowarzyszenia we

wskazanym terminie, zgodnie z §21 Statutu Stowarzyszenia wyznaczamy drugi termin

Walnego Zebrania Członków na godz. 17 00 w wyżej określonym dniu i miejscu.

Walne Zebranie Członków LGD – Przyjazne Mazowsze będzie dotyczyło:

1. Konsultacje społeczne w zakresie aktualizacji LSR (ankieta z pytaniami załącznik nr

1 i informacja o stanie realizacji LSR załącznik nr 2)

2. Projekt aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (zgodnie z złącznikiem nr 3)

3. Uzupełnienie Regulaminu Rady Decyzyjnej dot. § 27 pkt.4 (załącznik nr 4)

4. Przedstawienie stanu realizacji 3 działań:

• Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju

• Funkcjonowanie lokalnej grupy działania i aktywizacja społeczności lokalnych

• Wdrażanie projektu współpracy

5. Wybory uzupełniające członków Zarządu LGD – Przyjazne Mazowsze

Uprzejmie prosimy Państwa o niezawodną obecność.

W imieniu Zarządu

Zastępcy Prezesa Zarządu LGD - Przyjazne Mazowsze

Jerzy Bałdyga i Małgorzata Najechalska

 

Pobierz załączniki:

Konsultacje

Analiza projektów

Zmiana w regulaminie

Aktualizacja strategii

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność