Najnowsze

Wyróżnione

Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze

W czwartek, 27 marca 2014 r., w Centrum Edukacyjno-Konferencyjnym Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne w Płońsku odbyło się sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze. Udział w spotkaniu wzięło 35 osób. Na Przewodniczącego obrad wybrano Pana Leonarda Napiórkowskiego, Przewodniczący Rady Decyzyjnej.

Zarząd LGD przedstawił sprawozdania ze swojej działalności za 2013 r., Komisja Rewizyjna po odczytaniu i złożeniu sprawozdania wystąpiła o udzielenie absolutorium Zarządowi. Wszystkie sprawozdania oraz absolutorium zostały zatwierdzone uchwałami.

zdj 1  zdj 2  zdj 3  zdj 4  zdj 5  zdj 6

Zgodnie z porządkiem obrad przedstawiono plan pracy na 2014 rok, dotychczasowe efekty realizacji międzynarodowego projektu współpracy TERRA, założenia nowego okresu programowania PROW 2014 – 2010 oraz założenia Strategii Komunikacji.

Szczegółowy przebieg obrad Walnego Zebrania przedstawiono w załączonym protokole.

Uchwała - Sprawozdanie Merytoryczne

Uchwała - Sprawozdanie Finansowe

Uchwała - Absolutorium

Plan Pracy - 2014

Prezentacja Terra

Protokół z IX Walnego Zebrania

Leader 2014-2020

Sprawozdanie Finansowe 2013

Sprawozdanie Merytorzyczne 2013

Opracowanie i zdjęcia:

Agnieszka Matoblewska

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność