Najnowsze

Wyróżnione

Zasady ostatniego naboru wniosków realizujących Lokalną Strategię Rozwoju

Do LGD- Przyjazne Mazowsze  wróciła do wykorzystania kwota 1 428 000 zł (z projektów niezrealizowanych przez beneficjentów).

Zarząd i pracownicy biura przeprowadzili konsultacje społeczne z potencjalnymi beneficjentami w dniach 16 – kwietnia do 5 maja br.

Zarząd LGD-PM dążąc do pełnej realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju oraz uwzględniając zgłoszone potrzeby mieszkańców naszych wsi, gmin, parafii ogłasza w czerwcu br. nabór wniosków na poniżej wymienione działania. Składane projekty muszą zapewniać realizację Lokalnej  Strategii Rozwoju.

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Liczba

projektów

przedsięwzięcie

produkt czyli efekt realizacji projektu

1

Spędzić czas aktywnie i kulturalnie

Utworzenie lub rozwój istniejącego mikroprzedsiębiorstwa które zaoferuje aktywne formy spędzania czasu

4

Firma z pomysłem

Utworzenie lub zmodernizowanie , lub wyposażenie firm/przedsiębiorstw usługowych

 

Na dofinansowanie w/w  projektów przeznaczona jest  kwota 250 000 zł, średnio na projekt  50 000 zł.

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Liczba

projektów

przedsięwzięcie

produkt czyli efekt realizacji projektu

2

Spędzić czas aktywnie i kulturalnie

Rozpoczęcie lub poszerzenie działalności pozarolniczej czyli przygotowanie oferty aktywnego spędzania czasu przez gospodarstwa

2

Weekend na wsi

Rozpoczęcie lub poszerzenie działalności pozarolniczej  służącej rozwojowi  turystyki

 

Na dofinansowanie tych 4 projektów przeznaczona jest kwota 178 000 zł, średnio na projekt  44 500 zł

Odnowa i rozwój wsi

Liczba

projektów

przedsięwzięcie

produkt czyli efekt realizacji projektu

kwota

1

Spędzić czas aktywnie i kulturalnie

Utworzenie lub zmodernizowanie obiektów sportowo-rekreacyjnych lub kulturalnych

360 000 zł

2 - 7

Mazowiecka dusza skrzata

Utworzenie lub zmodernizowanie obiektów  sportowo –rekreacyjnych lub kulturalnych poprawiających jakość życia identyfikujących się „marką skrzata”

640 000 zł

 

Na dofinansowanie w/w projektów przeznacza się kwotę 1 mln zł.

 

Wnioski o przyznanie pomocy z tych 3 działań mają  być zrealizowanie do końca roku  i wnioski o płatność muszą być złożone do 30 grudnia 2014 r. Oznacza to , od tej chwili potencjalni beneficjenci  powinni przystąpić do opracowywania wniosków o przyznanie pomocy i zbierania niezbędnej dokumentacji, zabezpieczyć odpowiednie środki finansowe na realizację projektów.
Nabór wniosków  z wyżej wymienionych 3 działań będzie trwał jedynie 2 tygodnie.

Zgodność z LSR, poprawność i kompletność wniosku o przyznanie pomocy będzie miała wpływ na wybór projektu do dofinansowania.

 

Małgorzata Najechalska

Prezes LGP -Przyjazne Mazowsze

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność