Najnowsze

Wyróżnione

Jak przedstawia się realizacja wniosków złożonych w latach 2013 - 2014?

Zbliża się termin zakończenia realizacji wniosków ze środków unijnych pozyskanych za pośrednictwem naszej grupy.

Wszyscy nasi beneficjenci powinni w tym roku zakończyć projekty (rozliczyć inwestycje, imprezy itp.) i najpóźniej do 31 grudnia br. wystąpić o zwrot dofinansowań. Dlatego uprzejmie przypominamy, że projekty realizowane z udziałem środków pozyskanych od LGD – Przyjazne Mazowsze trzeba rozliczyć do końca roku.

Nasi beneficjenci, w roku ubiegłym złożyli wnioski o przyznanie pomocy finansowej, podpisali umowy w sprawie udzielenia pomocy finansowej ze środków LEADERA i aktualnie realizują projekty albo jeszcze czekają na rozpatrzenie wniosków. Środki przyznane naszym beneficjentom w latach 2013 -2014 to 4 mln zł. Jest to bardzo duża kwota, prawie 36 % całego budżetu przeznaczonego na Lokalną Strategię Rozwoju w LGD-Przyjazne Mazowsze.

W najbliższym czasie skontaktujemy się z naszymi beneficjantami (gminy, osoby fizyczne, stowarzyszenia, parafie) i poprosimy o szczegółowe informacje dotyczące realizacji projektów z lat 2013 - 2014, dofinansowywanych ze środków LGD-Przyjazne Mazowsze. Postaramy się pomóc w dokonaniu poprawek, pozyskać informacje o realnych kwotach dofinansowania. Bardzo ważne dla nas jakie faktycznie środki zostaną wykorzystane. Chcemy dowiedzieć się jakie są ewentualne przeszkody w 100 % w wykorzystaniu przyznanych środków. W których obszarach nasi beneficjenci nie wykorzystają pełnych kwot przyznanych na projekty? Będziemy zbierać informacje o realizacji projektów dofinansowanych ze środków LGD-Przyjazne Mazowsze.

Zwracamy uwagę na stanowisko Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które twierdzi, że beneficjenci lokalnych grup przyznanych środków z Leadera nie wykorzystają. 

Dlatego też przypominamy, że wnioskodawca może realizować operację nie czekając na podpisanie umowy z samorządem województwa o przyznaniu pomocy. Czasu do końca programowania jest bardzo niewiele.

Chcemy pomóc naszym beneficjentom nie tylko w dokonaniu poprawek i uzupełnień we wnioskach o przyznanie pomocy z Leadera ale również w przygotowaniu wniosków o płatność. Serdecznie zapraszamy do LGD - Przyjazne Mazowsze.

W imieniu Zarządu i Biura

Prezes LGD-Przyjazne Mazowsze

Małgorzata Najechalska

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność