Najnowsze

Wyróżnione

Jubileuszowe - X Międzynarodowe Dni M.K. Sarbiewskiego „Chrześcijański Horacy z Mazowsza” 2014

LGD – Przyjazne Mazowsze była partnerem największej literackiej imprezy na Północnym Mazowszu - X Międzynarodowe Dni M.K. Sarbiewskiego „Chrześcijański Horacy z Mazowsza” – odbywającej się pod patronatem Marszałka Sejmu RP i Biskupa Płockiego, a także Marszałka Woj. Mazowieckiego. W organizację tegorocznego, X festiwalu, który trwał trzy dni (od 9 do 11 maja 2014) i odbywał się na terenie kilku powiatów (płońskiego, ciechanowskiego, przasnyskiego), włączyło się ponad 20 podmiotów; Academia Europaea Sarbieviana (AES), ośrodki kultury, muzea, biblioteki, Zamek Królewski w Warszawie, samorządy, szkoły, parafie, organizacje społeczne, Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku, Jezuici oraz LGD - Przyjazne Mazowsze. Celem imprezy było przypomnienie dzieł i postaci ks. jezuity Macieja Kazimierza Sarbiewskiego (1595-1640) - poety rangi europejskiej (uwieńczonego w Rzymie Wawrzynem Poetyckim przez Papieża Urbana VIII, a więc dzisiejszym Noblem); a zarazem uczonego, profesora kolegiów jezuickich i Akademii Wileńskiej, a także w latach 1635-1640 kaznodziei króla Władysława IV Wazy.

W ramach festiwalu odbyły się spotkania autorskie, dwie wystawy (pokonkursowa„ O Laur Sarbiewskiego” w PCKiSz w Ciechanowie, fotograficzna Sławomira Zembrzuskiego w MBP w Płońsku), tradycyjne już konkursy: „O Laur Sarbiewskiego" (poezji, krasomówczy, recytatorski, plastyczny – w tym trzy ostatnie dla dzieci i młodzieży). W programie była również msza św. w intencji M.K. Sarbiewskiego w Sarbiewie, Noc Poetów z koncertem ciechanowskiego barda Witolda Rosołowskiego, koncert Magdy Umer oraz wiele wydarzeń towarzyszących. Nowością Dni było wydanie poetyckiego almanachu „O Laur Sarbiewskiego” pod red. T. Kaczorowskiej, z nagrodzonymi wierszami z dziesięciu edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poezji „O Laur Sarbiewskiego” oraz CD z hymnem AES „Ad fontem Sonam” („Do źródła Sony”) – z tekstem M.K. Sarbiewskiego i muzyką Ireny Podobas w wykonaniu Warszawskiego Chóru Chłopięco-Męskiego z Uniwersytetu Fryderyka Chopina w Warszawie.

1 2 3
W sobotę, 10 maja 2014 roku przedstawiciele LGD - Przyjazne Mazowsze, Prezes Stowarzyszenia Małgorzata Najechalska oraz kierownik Biura Danuta Kucińska, wręczyły nagrody laureatom VII Mazowieckiego Konkursu Plastycznego o Laur Sarbiewskiego, którego finał odbył się w PCKiSz w Ciechanowie.
Opracowała: Danuta Kucińska

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność