Najnowsze

Wyróżnione

Szukasz źródeł finansowania na działania lokalne – ta informacja jest dla Ciebie!

Konkurs grantowy dla młodych w ramach Programu „Równać szanse”

Twórcą programu jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, a prowadzi go Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży.  W Programie „Równać Szanse” chodzi o wyrównanie szans młodych ludzi, w wieku 13-19 lat z miejscowości do 20 tys. mieszkańców, na dobry start w dorosłe życie. W Regionalnym Konkursie Grantowym można zdobyć  dotację do 7 500 zł na projekt min. 6-miesięczny (trwający od 1 lutego do 31 sierpnia 2015 r.).Termin składania wniosków upływa 6 listopada 2014 roku, o godzinie 12.00.

W konkursie mogą startować organizacje pozarządowe, domy kultury, biblioteki gminne, a także nieformalne grupy z małych miejscowości do 20 000 mieszkańców.Przedsięwzięcie mawłączać do działań samą młodzież, tak aby stała się aktywnym twórcą, uczestnikiem i bezpośrednim realizatorem projektu; chodzi o to, by młody człowiek miał szanse sprawdzenia się w nowych relacjach z ludźmi i instytucjami, a także nauczenia się jak współpracować w grupie m.in. jak znajdować wspólne cele z korzyścią dla wszystkich. Szczegółowe  informacje o konkursie i formularz aplikacyjny dostępne na  stronie internetowej: www.rownacszanse.pl

 

Konkurs Fundacji Kronenberga  - dotacje na rozwój lokalny i edukację

W ramach Programu Fundacja udziela wsparcia na projekty realizowane przez instytucje non-profit, mieszczące się w ramach dwóch głównych obszarów programowych: edukacja (innowacje w edukacji, edukacja ekonomiczna, dziedzictwo kulturowe i tradycje, twórczość artystyczna dzieci i młodzieży) oraz rozwój lokalny (priorytety opieki zdrowotnej, polityka społeczna, nauka przedsiębiorczości). Finansuje takie działania jak m.in. warsztaty, szkolenia, konkursy i olimpiady. O dotacje mogą wnioskować fundacje, stowarzyszenia, domy kultury, szkoły, biblioteki oraz jednostki samorządu terytorialnego działające na rzecz dobra publicznego. Najbliższy termin składania wniosków od 8 września do 3 października 2014 r.Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/6138.htm

Informację opracowała: Danuta Kucińska

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność