Najnowsze

Wyróżnione

IX Płońskie Gminne Dożynki

IX Płońskie Gminne Dożynki zakończone. Mieszkańcy zadowoleni, a organizatorzy powoli sprzątają teren przy Zespole Szkół im. Ks. Prym. Kard. S. Wyszyńskiego w Siedlinie, gdzie 14 września 2014 r. odbyła się tegoroczna impreza.

Na zaproszenie Wójta Gminy Płońsk – Aleksandra Jarosławskiego, LGD – Przyjazne Mazowsze we wspólnym namiocie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Podajmy Sobie Ręce”, Towarzystwem Przyjaciół Dzieci, Zespołem Szkół w Siedlinie oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, po raz kolejny uczestniczyła w „święcie chleba” .

Obchody Święta Plonów, są hołdem składanym rolnikom za ich ciężką pracę. Tradycja łamania się chlebem, upieczonym ze świeżo zebranych ziaren pozostaje jedną z najpiękniejszych w polskiej kulturze ludowej.

W uroczystościach, obok gospodarzy, wzięło udział kilkanaście delegacji wieńcowych,  samorządowcy z gmin w naszym powiecie a także księża wielu naszych parafii. Honory dożynkowych starostów pełnili Maria Gołębiowska i Dariusz Osiński.
Część artystyczną uroczystości dożynkowych rozpoczęło wystąpienie Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP Joniec. Tegoroczne święto plonów uatrakcyjniły występy dzieci i młodzieży uczniów szkół gminnych.

Pracownicy LGD – Przyjazne Mazowsze przeprowadzili na scenie konkurs „Przyjazny Skrzat rozpoznaje nasz świat” na temat obszaru działania naszej LGD.  Konkurs adresowany był do dzieci, które chętnie odpowiadały na zadawane pytania. Ich odwagę wystąpienia na scenie przed tak liczną publicznością wynagrodziły otrzymane upominki.

IX Płońskie Gminne Dożynki zakończyły występy: zespołu „Golec uOrkiestra” oraz zespołu „Akcent”.

Impreza była współfinansowana ze środków UE, za pośrednictwem LGD – Przyjazne Mazowsze, w  ramach Programu Leader PROW 2007 – 2013, Małe projekty.

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność