Najnowsze

Wyróżnione

Wizyta studyjna do Finlandii – konferencja podsumowująca projekt TERRA

Finlandia to przepiękny kraj, gdzie przyroda dziewicza, niekończące się lasy, a cisza jest ciszą a bogactwo runa leśnego jest wyjątkowe. Lokalne grupy działania podobnie jak u nas zastanawiają się jak wykorzystać walory przyrodnicze kraju do rozwoju turystyki. Laponia kojarzona z wioską Mikołaja reniferami jest chętnie odwiedzana zimą, teraz stawia na turystykę letnią. W pięknej scenerii w „Pappilan Pehtoori” w miejscowości Simo  1 września 2014 r. uczestnicy konferencji podsumowującej projekt TERRA – Tourism for Economic Revival of Rural Areas/Turystyka dla Ożywienia Gospodarczego Obszarów Wiejskich wskazywali na problemy w rozwoju turystyki na obszarach wiejskich, zagrożenia jak i na możliwości i kierunki jej rozwoju na swoich terytoriach

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele lokalnych grup działania: Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego, Aktywni Razem i Przyjazne Mazowsze oraz gospodarze – Perapohjolan kehitys ry. Ze strony fińskiej wystąpili przedstawiciele organizacji turystycznej, miejscowych samorządów, stowarzyszeń, uczelni. 

W Polsce LGD-y wspierają turystykę wiejską, bo mamy wysokie bezrobocie i ograniczone możliwości tworzenia miejsc pracy, a rozwój usług stwarza warunki do zatrudnienia. Nasza wieś w coraz mniejszym stopniu zajmuje się typową produkcją rolną. Turystyka na obszarach wiejskich jest możliwa, ponieważ mamy atrakcyjne dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze. Turystyka wiejska i agroturystyka są stosunkowo tanie i dla większości dostępne toteż ich rozwój jest możliwy. Strona polska podkreślała, że podmioty turystyczne na Mazowszu i Kujawach napotykają na bariery ponieważ:

 • brak jest tradycji świadczenia usług na obszarach wiejskich
 • brak jest wiedzy na temat potrzeb klientów
 • brak umiejętności – zwłaszcza brak znajomości języka angielskiego
 • bariery finansowe
 • brak tradycji współpracy przy tworzeniu i oferowaniu produktów turystycznych
 • brak umiejętności efektywnej promocji ofert turystycznych
 • niskie dochody i niskie marże
 • ogromna wrażliwość turystów na dekoniunkturę
 • brak publicznej infrastruktury turystycznej, niedostateczne wsparcie ze strony sektora publicznego

Laponia zamierza wykorzystać dla rozwoju turystyki letniej otaczające morze i dziedzictwo. Dziedzictwo kulturowe stanowi m.in. przemysł drzewny, spławianie drewna bo było podstawą gospodarki fińskiej, stąd pomysł organizacji wycieczek na wyspę, z której dawniej ładowano drewno. Dziedzictwo historyczne można wykorzystać poprzez pokazywanie historii przesiedleńców z prowincji Petsamo (Piczenga), którą oddano Związkowi Radzieckiemu (History the Petsamo settlers) oraz prezentowanie prehistorycznej osady z okresu 5600- 2000 p.n.e., kiedy to kamień był używany do narzędzi z ostrą krawędzią (Stone Age settlement Varejoki/Terwola). Dziedzictwo przyrodnicze Finowie wykorzystają poprzez udostępnienie turystom wyjątkowego przyrodniczo miejsca czyli diabelskich skał. Jest to geologiczny pomnik przyrody (http://www.hiidenkirnut.com/?lang=2)

Dodatkową inicjatywą jest zamiar urządzenia wypożyczalni rowerów. Zaskakujące jest to, że Finowie chętnie korzystają z rowerów, na ulicach jest ich bardzo wiele ale nie ma wypożyczalni miejskich. W Laponii chcą urządzić pierwszą w Finlandii wypożyczalnię rowerów.

Fiński program rozwoju turystyki letniej zakłada  takie działania jak: 

 • rozwój atrakcji latem i rozwój rożnych aktywności zachęcających turystów do odwiedzenia tego regionu
 • kreacja nowych usług turystycznych
 • znalezienie czegoś co wyróżniłoby ich letnią ofertę turystyczną
 • promocja współpracy między biznesem, samorządem a lokalnymi aktorami
 • edukacja lokalnych podmiotów w zakresie turystyki
 • sieciowanie w celu rozwoju turystyki letniej
 • poznanie czego oczekują firmy turystyczne z ich obszaru

Firmy turystyczne z Polski I Finlandii uczestniczące w projekcie współpracy TERRA skorzystały z:

 • bezpośredniego doradztwa i poznały punkt widzenia klienta
 • z praktycznej pomocy jaką były tablice informacyjne, informacje w Internecie
 • z marketingu – Lokalne Grupy Działania oferowały podmiotom turystycznym udział w targach zagranicznych, wystawienie ofert gospodarstw agroturystycznych na swoich stoiskach

Współpracujące podmioty turystyczne do swoich osiągnięć wynikających z międzynarodowego projektu współpracy TERRA zaliczają:

 • nowe idee i impulsy
 • międzynarodową edukację
 • wartościowe relacje międzyludzkie
 • wzajemną promocję
 • korzystanie z usług marketingowych

Projekt współpracy Turystyka dla Ożywienia Gospodarczego Obszarów Wiejskich zbliżył oba kraje, kilkadziesiąt osób z Polski i Finlandii odwiedziło współpracujące LGD, poznało kulturę drugiego kraju. Współpraca miała także pozytywny wpływ na ugruntowanie wizerunku obszaru objętego strategią, a poprzez zaangażowanie lokalnej społeczności, wpływ na jej identyfikację z obszarem i rozwój lokalnego patriotyzmu. Poprzez współpracę poznaliśmy wielu ludzi z różnych obszarów i dziedzin bardzo oddanych realizowanym tematom. Inaczej spoglądamy na pewne problemy, ponieważ poznaliśmy inne sposoby myślenia o tych samych sprawach oraz reagowania w analogicznych sytuacjach. Zobaczyliśmy jak można to co uznajemy za słabą stronę przerobić w sukces (np. ostra zima w Laponii i niepowtarzalne atrakcje: zamek śnieżny, wycieczka lodołamaczem i kąpiel pomiędzy krami, wycieczka skuterami śnieżnymi lub zaprzęgiem w renifery). Doświadczenia te pozwalają nam spojrzeć z innej perspektywy na własny obszar objęty strategią i dostrzec komplementarność w stosunku do partnera, a więc zauważyć, że dwa z pozoru kompletnie różne obszary, które na pierwszy rzut oka nie mają ze sobą nic wspólnego, dzięki tej różnorodności mogą się uzupełniać, podobnie funkcjonować korzystać ze sposobów rozwoju ofert turystycznych.

 

Tekst: Małgorzata Najechalska
Zdjęcia: Małgorzata Najechalska i Edward Trojanowski 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność