Najnowsze

Wyróżnione

Podsumowanie wizyty studyjnej członków LGD – Przyjazne Mazowsze do Austrii (7 – 11.10.2014)

Na zakończenie wyjazdu studyjnego do Austrii zorganizowaliśmy wspólne podsumowanie wizyty w formie warsztatowej. Chcieliśmy zebrać rekomendacje uczestników na temat ewentualnej współpracy z austriackimi lokalnymi grupami, jej charakteru, zakresu oraz na bieżąco podzielić się wrażeniami z pobytu a także pomysłami na projekty, które warte są przeniesienia na nasz obszar. Sformułowaliśmy 3 pytania: 1.Które z poznanych przykładów austriackiego Leadera warto przenieść na nasz obszar?2. Czy jesteś za współpracą z Austriakami i w jakim zakresie? Czego dotyczyć ma projekt? 3. Jakie są twojewrażenia z pobytu?

Ad. 1. Które z poznanych przykładów austriackiego Leadera warto przenieść na nasz obszar?

Uczestnicy wizyty zwrócili szczególną uwagę na ciekawą infrastrukturę ścieżek przyrodniczych, ich oznakowanie, pomysły na aktywne formy poznawania przyrody i rekreację odwiedzających takie jak: gry i zagadki edukacyjne, zjeżdżalnie, tory saneczkowe, miejsca widokowe, przystanki i inne atrakcje (Raj rodzinny AGRARIUM, projekt „Ogród – Ścieżka dydaktyczna” czy „Ogród zmysłów” i „Świat Dunaju”). W trakcie podsumowania pojawiły się pomysły by na naszym terenie, oprócz fauny i flory dodatkowo wkomponować w ścieżki tereny nadrzeczne, rzeczne oraz stawy i tereny bagienne z pomostami do obserwacji, urozmaicone trasą rowerową, kajakową, leśnymi trasami zdrowia, wzbogacone tematyczną zabawą sprawnościową na wymyślonych przyrządach oraz zagadkami edukacyjnymi.. Wyprawęmożna zakończyć przy ognisku lub grilu.

Uczestników zainteresował również projekt zrealizowany w partnerstwie prywatno-społeczno- publicznym „UhrBaumkronenweg” – „Spacer wśród koron drzew i hotel w drzewach”, który co roku przyciąga dziesiątki tysięcy turystów. Zbudowana w lesie drewniana konstrukcja a po drodze punkty widokowe i wieża widokowa, domki w koronach drzew i rozbudowana infrastruktura turystyczna wokół – motoryczne place zabaw, trasy, parkingi, scena, restauracja, sklepik z pamiątkami – wszystko to zrobiło duże wrażenie. Dzięki współpracy partnerów z różnych sektorów udało się zdobyć większe dofinansowanie na jego realizację, projekt przynosi spore zyski i jest rozwijany o nowe rozwiązania.

Warte uwagi były również pomysły dotyczące biznesów rodzinnych takich jak lokalna piekarnia czy mleczarnia, wytwarzająca mleko o różnych smakach dla dzieci, w małych kolorowych opakowaniachi dystrybuowanego bezpośrednio do szkół. Pojawił się pomysł wśród uczestnikówby na naszym terenie rozszerzyć zaopatrzenie wmleko, nie tylko do szkół, można jeszcze dostarczać je do domów dziecka, specjalnych ośrodki szkolno- wychowawczych, domów spokojnej starości.

Zwrócono uwagę na dobrze prosperującą spółdzielnię utworzoną przez rolników, producentów ziemniaków, wypracowujących markę ekologicznych ziemniaków, korzystających ze wspólnych magazynów oraz zajmujących się dystrybucją i sprzedażą produktów. Podobał się też pomysł pozyskiwania dodatkowych źródeł dochodu przez rolników poprzez wprowadzanie edukacyjnych rozwiązań, warsztatów dla dzieci i dorosłych, podczas których uczą się rozpoznawać rośliny, uczestniczą w procesie wypiekania chleba czy robienia sera.

Uczestnicy nie mieli wątpliwości by na naszym terenie wspierać i popularyzować podobne rozwiązania. Pojawiły się pomysły by przy istniejących świetlicach wiejskich organizować ogródki jordanowskie, motoryczne place zabaw, tworzyć i oznakować  punkty widokowena szlakach z miejscem na odpoczynek, ławeczkami i propozycją tła do pamiątkowego zdjęcia. Zwrócili uwagę, że można budować i rozbudowywać  ścieżki ekologiczne z wykorzystaniem prostych elementów drewnianych. Był też pomysł by w istniejących świetlicach wiejskich zorganizować pomoc szkolno - psychologiczną dla dzieci z rodzin zaniedbanych z wykorzystaniem wykwalifikowanych osób z tych terenów.

Ad.2. Czy jesteś za współpraca z Austriakami i w jakim zakresie? Czego dotyczyć ma projekt?

Wszyscy uczestnicy byli przekonani, że warto nawiązać konkretną współpracęz Austriakami. Projekt mógłby dotyczyć np. organizacji wizyt studyjnych dla osób zamierzających uruchomić działalność gospodarczą taką jak np. produkcjai sprzedaż pieczywa, przetwarzanie i dystrybucja mleka bezpośrednio do odbiorców w opakowaniach „jednostkowych”. Inne propozycje dotyczyły nawiązania współpracy pomiędzy gospodarstwami agroturystycznymi, w zakresie energii odnawialnej oraz rozwijania spółdzielczości. Pojawiły się tez pomysły dotyczące kultury, wymiany wiejskich grup artystycznych, obejmujące wspólne koncerty, scenariusze, wystawy, plenery, przedstawienia, „ożywianie” ścieżek edukacyjnych.Uczestnicy uznali, że warto wykorzystać walory historyczne, przyrodnicze i kulturowe, poznać obyczaje, kuchnię regionalną, upowszechniać tradycje polskie i austriackie. Projekt współpracy można zakończyć dużą imprezą kulinarno artystyczną.

Uczestnicy zwrócili uwagę na potrzebę stworzenia  płaszczyzny współpracy dla przedsiębiorców oraz wykorzystania dobrych doświadczeń i sprawdzonych rozwiązań lokalnych grup działania z Austrii w zakresie wdrażania Lidera, tak by jak najwięcej osób, organizacji i instytucji z naszego obszaru mogło skorzystać  ze środków  w nowym okresie programowania.

Ad.3 Jakie są moje wrażenia z pobytu?

Uczestnicy wizyty, dzieląc się wrażeniami,  zwrócili uwagę na jej walory poznawcze i integracyjne. Przede wszystkim dowiedzieli się jak lepiej wykorzystać lokalne zasoby, to co posiadają, przyrodę, ziemię, budynki, inwentarz. Poznali znakomite przykłady dobrych praktyk, interesujące zasady funkcjonowanie Leadera w Austriii bogate doświadczenia w realizacji projektów, mogli zaobserwować jak funkcjonują małe firmy rodzinne, podziwiać ciekawe rozwiązania, aktywne formy rekreacji i edukacji, kulturę czystości w otoczeniu.

Przykładowe wypowiedzi uczestników: „Zainteresowały mnie proste a zarazem ciekawe sposoby wykorzystania różnych elementów podczas spaceru wśród drzew, zwróciłam szczególną uwagę na estetykę gospodarstw i ich obejścia, wyjazdy tego typu są dobra okazją do wymiany poglądów, doświadczeń i spostrzeżeń”

„Doskonała okazja by bez presji obowiązku porozmawiać o LSR, o planach, możliwościach i nowych pomysłach. Były nadzwyczajnie miłe okoliczności do różnych twórczych dyskusji, są zalążki nowych pomysłów, projektów, działań, poznanie innowacyjnych projektów”

„Jestem pod wrażeniem gościnności i przede wszystkim dbałości o własne otoczenie, zadbane domy, ogrody, ulice, urzekli mnie sami uczestnicy, wspaniali ludzie. Była to świetna okazja do lepszego poznania się jak i wymiany doświadczeń”.

                                                                                                                 Opracowała: Danuta Kucińska

Zdjęcia: Małgorzata Najechalska

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność