Najnowsze

Wyróżnione

Zaproszenie dla wiejskich organizacji pozarządowych

Przekazujemy zaproszenie do udziału w projekcie „Złapani w sieć”, realizowanym przez Fundację  Idealna Gmina, w terminie od października 2014 do czerwca 2015. Przedsięwzięcie ma na celu wsparcie merytoryczne organizacji pozarządowych działających na terenach wiejskich oraz zbudowanie sieci wiejskich organizacji pozarządowych z województwa mazowieckiego. W ramach projektu odbędą się szkolenia z doskonalenia kompetencji członków NGO, z zakresu włączania się w proces konsultacji, komputerowe, tworzenia regionalnego potencjału NGO na Mazowszu.Zaplanowano wieloaspektowe doradztwo przystosowane do indywidualnych potrzeb każdego NGO w zakresie tworzenia wizerunku np. budowy strony internetowej, ale także wsparcie specjalistyczne: zagadnienia  prawne, księgowe i inne, odpowiednio do problemów  zgłaszanych przez NGO. Wszyscy specjaliści dostępni będą w zależności od potrzeb organizacji, mogą to być spotkania osobiste w biurze Projektu, konsultacje telefoniczne i Internetowe, dojazd do NGO. Dzięki dofinansowaniu z EFS udział w projekcie jest bezpłatny, organizatorzy zwracają również koszty dojazdu. Więcej informacji oraz karta zgłoszenia w załącznikach.

Pobierz pełny opis projektu       Pobierz formularz zgłoszeniowy

Opracowała na podstawie przesłanych materiałów: Danuta Kucińska

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność