Najnowsze

Wyróżnione

„Czego potrzeba Tobie i Twojej gminie, aby się rozwijać?” - spotkanie konsultacyjne w mieście Raciąż, 21.10.2014r.

Problemy mieszkańców:

 • brak pracy,
 • niska samoocena grupy ludzi, którzy nie potrafią „brać losu we własne ręce”, nie ma skutecznych programów aktywizacji tego typu osób,
 • brak odpowiedniej oferty na potrzeby osób niepełnosprawnych,
 • brak zorganizowanej przestrzeni publicznej na potrzeby społeczności lokalnej,
 • niewystarczające kompetencje pracowników do potrzeb rynku – mieszkańcy nie zgłaszają się do konkursów na stanowiska. Miasta takie jak Warszawa, Płońsk „wysysają ludzi”.
 • niedostateczna do potrzeb pomoc społeczna,
 • problemy finansowe organizacji pozarządowych, którym brakuje wkładu własnego, na potrzeby ubiegania się o środki zewnętrzne,
 • niski poziom aktywności społecznej mieszkańców.
 • główne problemy zidentyfikowane w zakresie infrastruktury to brak kanalizacji, oczyszczalni ścieków, utwardzenia ulic i chodników, braki w oświetleniu i zły stan techniczny budynków komunalnych, brak wystarczającej ilości lokali komunalnych, brak odpowiedniej infrastruktury rekreacyjno sportowej, ścieżek, urządzeń sportowych, infrastruktura niedostosowana do potrzeb ludzi niepełnosprawnych.
 • brak przestrzeni lokalowej dla organizacji pozarządowych, miejsca spotkań dla seniorów.

Potrzeby społeczności:

 • rozbudowa infrastruktury rekreacyjno sportowej,
 • rewitalizacja rynku (unikalne ciągi budynków),
 • utworzenie muzeum małego miasta,
 • nowe parkingi na terenie miasta,
 • ścieżki dydaktyczne, rowerowe, turystyczne - kompleksowo tworzone we współpracy z gminą,
 • rozwój życia kulturalnego, wykorzystanie lokalnych zasobów; np. organizacji festiwalu kultury żydowskiej we współpracy z Muzeum Żydowskim, wydania opracowania albumowego popularyzującego historię miasta,
 • dopracowanie programów współpracy z organizacjami pozarządowymi,
 • wprowadzanie form wsparcia połączonych z działaniem biznesowym, rozwijanie współpracy z przedsiębiorcami,
 • Inne pomysły to utworzenie ośrodka dziennego pobytu dla niepełnosprawnych, zakładu opiekuńczo leczniczego dla osób starszych.
 • Zasoby miasta:
 • zabytki, układ urbanistyczny miasta (unikalne ciągi budynków), zachowane domki drewniane,
 • pozostałości grodziska na Wodnej Górze,
 • zabytkowe kościoły,
 • potencjał ludzki – młodzi ludzie, kompetentni, których warto zatrzymać,
 • tradycje rękodzielnicze - szewstwa,
 • dziedzictwo żydowskie –„nie ma już takich miasteczek”– twierdzą przyjezdni goście z Izraela,
 • radio lokalne,
 • produkty turystyczne.

Opracowała: Danuta Kucińska

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność