Najnowsze

Wyróżnione

„Czego potrzeba Tobie i Twojej gminie, aby się rozwijać?” - spotkanie konsultacyjne w gminie Naruszewo, 5.11.2014r.

Problemy mieszkańców:

 • brak odpowiedniej ilości chodników
 • brak oświetlenia na skrzyżowaniu przy cmentarzu w Krysku
 • brak oświetlenia, trybun oraz odpowiedniej murawy na boisku w Krysku
 • problem ze zbytem płodów rolnych oraz ich niska cena co wiąże się nie docenianiem pracy rolnika
 • brak możliwości realizowania pasji lotniczych przez dzieci i młodzież (brak miejsc do uprawiania takich pasji)
 • niedostateczne wykorzystanie istniejącej infrastruktury np. boiska, orliki
 • brak środków na realizację talentów i pasji miejscowych artystów
 • bezrobocie

Potrzeby mieszkańców:

 • zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc pracy w celu zmniejszenia emigracji
 • zagospodarowanie niektórych miejsc znajdujących się w poszczególnych sołectwach – np. skwer w Naruszewie
 • utworzenie ścieżek rowerowych; prowadzących do miejscowości: Pieścidła – Januszewo – Strzembowo – Drochówka – Krysk – Wola Krysk – Naruszewo – Radzymin – Skwary – Skarboszewo – Potyry – Zaborowo – Sosenkowo – Skarszyn
 • rozwinięcie małej przedsiębiorczości – wytwarzanie np. serów, wędlin, nalewek, makaronów
 • lepszy dostęp do specjalistów opieki zdrowotnej
 • więcej imprez plenerowych i integracyjnych,( festynów integrujących społeczność)
 • przedszkole w Naruszewie
 • zorganizowanie szkoleń komputerowych dla osób 50 +
 • brak miejsca kulturalno-oświatowego dla mieszkańców
 • sprzedaż bezpośrednia, miejsce gdzie można sprzedać swój produkt (produkt z gospodarstwa, rękodzieła)
 • parking przy szkole w Naruszewie
 • modernizacja parkingu osiedlowego we Wróblewie
 • plac zabaw dla dzieci we Wróblewie
 • oznakowanie historycznych miejsc, służące popularyzacji gminy i wzrostowi jej atrakcyjności
 • lepsze wykorzystanie obiektów np. sportowych, remiza OSP

Zasoby gminy:

 • grób konia w Potyrach
 • agroturystyka w Strzembowie i Skarboszewie
 • kościół zabytkowy w Naruszewie, Żukowie, Krysku, Radzyminie
 • dworek zabytkowy z parkiem podworskim w Nacpolsku i Krysku
 • obszar chronionego krajobrazu
 • miejsca pamięci narodowej: mogiła wojskowa żołnierzy: francuskich, angielskich, niemieckich i polskich z I Wojny Światowej
 • krawiectwo, kamieniarstwo, kowalstwo
 • kolekcjonerstwo starych rzeczy – monety, książki
 • szkoły zabytkowe – Zaborowo, Strzembowo
 • ludzie
 • lasy naruszewskie
 • lądowisko w Milewie
 • twórczość pana Wojciecha Sadowskiego (rzeźby, malarstwo)
 • własne produkty rolne, zagłębie truskawkowe
 • mini przedsiębiorstwo transportowe
 • walory krajobrazowe

Opracowała: Małgorzata Najechalska

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność