Najnowsze

Wyróżnione

„Czego potrzeba Tobie i Twojej gminie, aby się rozwijać?” - spotkanie konsultacyjne w gminie Płońsk, 23.10.2014r.

Problemy mieszkańców:

 • zły stan dróg lokalnych,
 • zaniedbane tereny na obszarze popegeerowskim (Skarżyn) i brak środków na utrzymanie obiektów we wspólnocie mieszkaniowej, brak pracy, grupa mieszkańców tych osiedli zagrożona wykluczeniem - mała samodzielność tych osób,
 • niski poziom aktywności społecznej, złe nawyki, marazm, niechęć do angażowania się,
 • brak wspierania lokalnego rękodzieła,
 • duża liczba małych gospodarstw rolnych o słabej kondycji, których właściciele mają  obawy przed  zmianami i potrzebują wsparcia,
 • Potrzeby mieszkańców:
 • uatrakcyjnienie miejsca zamieszkania,
 • poprawa stanu dróg,
 • zagospodarowanie terenów rekreacyjno sportowych,
 • założenie spółdzielni,
 • rozwój rękodzieła,
 • stworzenie programów aktywizujących do podejmowania działalności pozarolniczej (kowalstwo, i inne rękodzieło),
 • korzystanie z pomocy doradców i ekspertów,
 • zmiana mentalności ludzi, preferencje dla własnych produktów,
 • dodatkowe form edukacji dla młodzieży z zakresu przedmiotów ścisłych oraz dla przedsiębiorców i rolników na temat pozyskiwania funduszy unijnych.

Zasoby gminy:

 • duża liczba  zakładów przemysłowych i usługowych – co daje szansę na sprzedaż działek pod inwestycje,
 • wykorzystanie energii odnawialnej - wiatraki, w budowie biogazownia,
 • zabytki (dworki i  pałac), aleja lipowa,
 • wspólnota mieszkaniowa,
 • uprawa ziół takich jak mięta, rumianek, tymianek, melisa, lubczyk, szałwia, majeranek,
 • na terenie gminy rozwija się przetwórstwo i działają grupy producenckie,
 • lokalne stowarzyszenia, koło gospodyń (Słoszewo),
 • aktywni lokalni liderzy,
 • dużo świetlic w różnych miejscowościach gminy,
 • gospodarstwa agroturystyczne, restauracje, sale weselne,
 • organizowane cykliczne imprezy takie jak Dożynki czy Bitwa Arcelińska.

Opracowała: Danuta Kucińska

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność