Najnowsze

Wyróżnione

Wspólnie tworzymy nową Lokalną Strategię Rozwoju

W nowej perspektywie Leadera zamierzamy ponownie ubiegać się o środki dla mieszkańców naszego obszaru. Pracujemy nad założeniami nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 20014 – 2020. W tym celu od października do listopada 2014 r. w każdej gminie mieliśmy spotkania z przedstawicielami lokalnej społeczności. Pytaliśmy o problemy, potrzeby występujące na naszym obszarze. Jednocześnie wskazywaliśmy planowane przez Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zakresy działa, na które będzie można pozyskać środki w kolejnych latach. O jakich potrzebach informowali nas mieszkańcy piszemy również w zakładce LEADER 2014-2020. Nowa Lokalna Strategia Rozwoju dla naszego obszaru jest dokumentem niezbędnym aby nasi mieszkańcy mogli ubiegać się ośrodki unijne w nowej perspektywie z Leadera w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020.

Ta wstępna faza prac nad Lokalną Strategią Rozwoju pozwala nam określić kierunek dalszych działań, dalsze techniki zbierania danych charakteryzujących rzeczywiste problemy i potrzeby występujące na naszym obszarze. Zdajemy sobie sprawę, że nie dotarliśmy z informacją do wszystkich zainteresowanych dlatego zachęcamy mieszkańców wsi i miasteczek do kontaktu z nami. Razem z Państwem chcemy przygotować założenia nowej Lokalnej Strategii Rozwoju dla naszego obszaru. Dążymy aby ten dokument był zgodny nie tylko z wytycznymi Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi ale przede wszystkim aby jak najpełniej odpowiadał oczekiwaniom mieszkańców. Tylko potencjalni beneficjenci wskażą pożądane kierunki rozwoju i na jakie projekty zamierzają ubiegać się o środków unijnie, jakie są rzeczywiste ich potrzeby i jakie powinniśmy ustalić priorytety. Opinia naszej społeczności lokalnej jest bardzo ważna w zakresie ustalania celów i zakresów dofinansowania w nowej Lokalnej Strategii Rozwoju. Koncepcja rozwoju lokalnego musi być bliska mieszkańcom, gdyż tylko wtedy dobrze zostaną wykorzystane środki i rozwój obszaru będzie trwały.

Zapraszamy do kontaktu i współpracy z nami, zachęcamy do wypełnienia ankiet lub fiszek projektowych oraz bezpośrednich rozmów na temat kierunków rozwoju obszarów wiejskich w naszym powiecie.

Przypominamy, że w obecnej perspektywie beneficjenci (tj. gminy, przedsiębiorcy, rolnicy, stowarzyszenia, osoby fizyczne, parafie) złożyli projekty do LGD- Przyjazne Mazowsze i zakontraktowali środki unijne w wysokości 11 273 000 zł. Znaczna część tych projektów jest już zrealizowana, a pozostałe będą niedługo zakończone. Nadmieniamy, że udało się nam pozyskać dla państwa nieomal dwukrotnie większe środki w porównaniu do większości lokalnych grup działania. Na co zostały wydane te pieniądze informujemy w zakładce DOBRE PRAKTYKI. Proponujemy też zajrzeć na stronę mazowieckiego KSOW www.mazowieckie.ksow.plzakładka Zauważ PROW wokół siebie - powiat płoński tam jest informacja jednostki wdrażającej ten program.

Małgorzata Najechalska
Prezes LGD-Przyjazne Mazowsze

Pobierz Fiszkę projektową

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność