Najnowsze

Wyróżnione

Spotkanie konsultacyjne w gminie Sochocin

Czego potrzeba Tobie i Twojej gminie aby się rozwijać?” - spotkanie konsultacyjne w gminie Sochocin, 2.12.2014r.

Zidentyfikowane problemy:

 • błędne mapy geodezyjne  (to problem nie tylko tej gminy),

 • brak ścieżek rowerowych,

 • brak infrastruktury rekreacyjnej, sportowej,

 • brak chodników,

 • brak pobocza, niedostateczne wykorzystanie dróg lokalnych,

 • bariery w rozwoju turystyki - brak miejsc noclegowych,

 • słabe oświetlenie, co wpływa na niski poziom bezpieczeństwa,

 • niezagospodarowana rzeka Wkra, brak pomostów, punktów widokowych,

 • brak placów zabaw, miejsc do spotkań,

 • zagrożenie w związku z pozostałościami starych mostów,

 • brak profesjonalnego doradztwa dla przedsiębiorców i rolników na terenie gminy, pomocy przy pozyskiwaniu środków,

 • wysokie bezrobocie,

 • niski poziom aktywności społecznej, trudności z wyciągnięciem ludzi z domów,

 • brak współpracy pomiędzy sołectwami,

 • brak spotkań dla rolników, możliwości kontaktów i wymiany doświadczeń,

 • brak możliwości wystawienia i pokazu upraw, maszyn itp.

 • informacje nie  docierają do mieszkańców wiosek, brak odzewu na zaproszenia,

 • brak środków na utrzymanie świetlicy (fundusz sołecki niski),  brakuje funduszy nawet na opłaty za prąd,

 • brak planu działania na wykorzystanie świetlic i angażowanie ludzi,

 • mała ilość organizacji pozarządowych, działają tylko dwa stowarzyszenia,

 • brak liderów społeczności, młodzież uśpiona wstydzi się wstępować do zespołu, jest to kwestia wartości, nie ma dla niej odpowiedniej oferty, nastawiona jest na szybki sukces

   

 

Potrzeby społeczności:

 • stworzenie planów działania – wykorzystanie istniejących miejsc, zaangażowanie ludzi do działania  i współpracy,

 • reaktywacja kół gospodyń,

 • korzystanie z  innych programów pomocowych na działalność i potrzeby mieszkańców,

 • lepsze wykorzystanie tego co mamy, zasobów  np. sportowcy, emeryci, klub seniora,

 • rozwój gospodarczy gminy, wzrost przedsiębiorczości  – żeby młodzi chcieli zostać,

 • regulacja rzeki, usunięcie pozostałości po starych mostach,

 • kampanie informacyjne i promocyjne, docieranie z informacją do jak największej liczby ludzi,

 • lepsze wykorzystanie potencjału Nadleśnictwa, współpraca przy realizacji projektów,

 • lepsza promocja gminy podczas jarmarków, stwarzanie możliwości dla rolników do wystawiania swoich produktów,

 • poprawa systemu informacji , Drożdżyn

 • rozwijanie produktów  turystycznych, włączanie innych, stawianie na lokalność,

 • szkolenia dla mieszkańców – jak wykorzystać własny potencjał (wolne pokoje w domach, powstawanie stowarzyszeń),

 • szkoły w Kołozębiu i Smardzewie – wykorzystanie do celów rekreacyjnych,

 • uproszczone wypłacanie funduszy, prostsze procedury, szybsza obsługa,

 • rekomendacje dla firm sprawdzonych, prowadzących usługi w zakresie doradztwa unijnego,

 • stworzenie pola namiotowego,

 • lepsze oznakowanie na terenie gminy, stworzenie  zaplecza medycznego dla poprawy bezpieczeństwa.

 

Zasoby gminy:

 • rzeka Wkra,

 • atrakcyjne lasy,

 • dziedzictwo przyrodnicze, kulturowe, historyczne, ścieżka przyrodnicza,

 • obszar chronionego krajobrazu,

 • położenie, blisko drogi krajowej nr 7, Warszawy, Płońska, dobry dojazd,

 • zasoby ludzkie – dobrze prosperujące firmy kajakowe, lokalna orkiestra dęta, zespół muzyczny działające przy GOKu, OSP,

 • szlaki konne,

 • Izba guzikarstwa – unikatowa na terenie kraju,

 • ekskluzywny ośrodek BoniFaCio

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność