Najnowsze

Wyróżnione

Szukasz źródeł finansowania na działania lokalne – ta informacja jest dla Ciebie! Przekazujemy informację o najbliższych naborach do różnych programów dotacyjnych.

 

Nabór do programu „Ojczysty – dodaj do ulubionych”

Narodowe Centrum Kultury ogłosiło nabór wniosków do programu dotacyjnego "Ojczysty – dodaj do ulubionych". Program realizowany jest wraz z kampanią społeczno-edukacyjną o tej samej nazwie. 

Celem strategicznym programu jest kształtowanie twórczych, odpowiedzialnych i świadomych postaw wobec języka polskiego, budowanie kompetencji językowych oraz  doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem ojczystym poprzez realizację projektów popularyzujących wiedzę o języku.

Uprawnione do składania wniosków w programie są organizacje pozarządowe oraz samorządowe instytucje kultury.

Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania określa się od 9 marca 2015 do 15 listopada 2015 roku. Nabór wniosków trwa do 13 stycznia 2015 roku.

Informacji o programie dotacyjnym "Ojczysty – dodaj do ulubionych" udzielają:

Justyna Smolińska, telefon: +48 22 21 00 189, e-mail: jsmolinska@​nck.​pl

Anna Jermacz, telefon: +48 22 21 00 136, e-mail: ajermacz@​nck.​pl

Więcej informacji na stronie: http://www.jezykojczysty.pl/artykuly/nabor-do-programu-ojczysty-–-dodaj-do-ulubionych-134149.html

Trwa nabór wniosków w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na 2015 r.Oferty należy składać do 19 stycznia 2015 r.

Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w otwartym konkursie ofert na najlepsze projekty dofinansowywane w 2015 r. ze środków krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (P FIO).

Składane projekty realizują cel główny P FIO, jakim jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne. Realizacja P FIO ma umożliwić obywatelom angażowanie się w różnorodne działania na rzecz innych, swoich wspólnot oraz w tworzenie, realizację i monitoring polityk publicznych.pl. Uprawnione podmioty mogą składać oferty o dofinansowanie zadań w ramach jednego z trzech Priorytetów: Priorytet 2. Aktywne społeczeństwo; Priorytet 3. Aktywni obywatele; Priorytet 4. Silne organizacje pozarządowe oraz komponentu działań systemowych wyodrębnionego w ramach 4 priorytetu.

Wysokość wnioskowanej dotacji: dla projektów „jednorocznych”: od 10 tys. zł. do 100 tys. zł, dla projektów „dwuletnich”: od 20 tys. zł. do 200 tys. zł, w Komponencie Działań Systemowych w priorytecie 4: od 20 tys. zł. do 750 tys. zł. (od 10 tys. zł do 250 tys. zł rocznie). Wymagany jest wkład własny (co najmniej 10% wartości dotacji - środki własne niefinansowe lub finansowe).

Więcej informacji stronie: http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/1266216.html

 

 

Projekt szkoleniowo doradczy Ekoturystyka

Przekazujemy informację o projekcie szkoleniowo - doradczym "Ekoturystyka" adresowanym do firm turystycznych. Jest atrakcyjny i praktyczny, warto zainteresować się tym przedsięwzięciem. Udział w projekcie, dzięki dofinansowaniu z EFS, jest bezpłatny, organizatorzy zwracają również koszty podróży.

Projekt skierowany jest do właścicieli i pracowników polskich przedsiębiorstw, którzy działają w branży turystycznej i rekreacyjnej (obiekty zbiorowego zakwaterowania - hotele, campingi, pensjonaty, ośrodki wczasowe, wypoczynkowe, restauracje, gospodarstwa agroturystyczne, ośrodki rekreacyjne, sportowe, parki rozrywki, itp.). Wprowadzenie proponowanych w ramach projektu rozwiązań pozwoli znacznie obniżyć koszty funkcjonowania użytkowanych obiektów (koszty ogrzewania, zużycia prądu, wody itd.)

Dane kontaktowe: LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA MAŁE MORZE,  tel. 698 687 398,  

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., www.ekoturystyka.lgd-malemorze.pl

Informację  przygotowała: Danuta Kucińska

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność