Najnowsze

Wyróżnione

Dotacje na inicjatywy

LGD – Przyjazne Mazowsze przekazuje kolejną  informację o najbliższych naborach do różnych programów dotacyjnych :ASOS 2015”, „Patriotyzm Jutra”,Start-up!Laboratoria akcji i idei przeciw mowie nienawiści”, „Równać szanse 2015”, „Świetlica – Dzieci – Praca”.  

Konkurs ASOS - edycja 2015

Konkurs ogłoszony przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach rządowego Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Organizacje pozarządowe i inne podmioty uprawnione działające na rzecz osób starszych, mogą uzyskać nawet 200 tys. zł dotacji.Proponowane projekty powinny wpisywać się w jeden z czterech priorytetów: edukacja osób starszych, aktywność społeczna, promująca integrację wewnątrz- i międzypokoleniową, partycypacja społeczna osób starszych i usługi społeczne dla osób starszych. Celem Programu jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych oraz zagospodarowanie ich potencjału poprzez umożliwienie im aktywności społecznej.

Oferty można składać  do 2 lutego 2015 r.

Szczegółowe informacje na stronie: http://www.mpips.gov.pl

„Patriotyzm Jutra”.

Muzeum Historii Polski zaprasza do VII edycji ogólnopolskiego Programu Grantowego „Patriotyzm Jutra”. O dotacje na realizację projektów z zakresu edukacji historycznej, patriotycznej i obywatelskiej mogą ubiegać się organizacje pozarządowe i samorządowe instytucje kultury z całej Polski.

"Patriotyzm Jutra" to ogólnopolski Program grantowy, który służy odkrywaniu, dokumentowaniu i upowszechnianiu wiedzy z zakresu historii Polski oraz wspiera inicjatywy angażujące społeczności w działania poświęcone pielęgnowaniu i promowaniu lokalnego dziedzictwa i kultury.

W ramach Programu przyznane zostaną dotacje w wysokości od 5 do 50 tys. zł.

Nabór trwa do 2 lutego 2015 r.

Więcej informacji : http://muzhp.pl/konkursy/patriotyzm-jutra/edycja-2015/1447/vii-edycja-programu-grantowego-patriotyzm-jutra.html

Projekt „Start-up! Laboratoria akcji i idei przeciw mowie nienawiści”

Fundacja Humanity in Action Polska w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Młodych Dziennikarzy „Polis” zapraszają do udziału w projekcie „Start-up! Laboratoria akcji i idei przeciw mowie nienawiści”. Jest to projekt dla młodych ludzi (18-30lat), zainteresowanych rozpoczęciem lub rozwijaniem swojej działalności lokalnej przeciwko dyskryminacji oraz mowie nienawiści.

Aby zgłosić swój udział w projekcie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej www.uprzedzuprzedzenia.org/startupw terminie do 23.02.2015 roku.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Autorzy 16 najlepszych koncepcji zostaną liderkami/liderami ‘start-upów’ i pod kierunkiem specjalistów będą wdrażać własne pomysły, za co przewidziane jest wynagrodzenie oraz wsparcie finansowe.

Ogólnopolski Konkurs Grantowy "Programu Równać Szanse 2015"

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza "Ogólnopolski Konkurs Grantowy" w ramach Programu "Równać Szanse 2014" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Ideą konkursu jest wsparcie projektów organizacji pozarządowych, których celem ma być rozwój umiejętności społecznych młodych ludzi przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu.

O dotacje do 40 000 złna działania trwające 15 miesięcy realizowane pomiędzy 1 lipca 2015 r. a 30 listopada 2016 r.(prowadzone ze stałą, minimum 20-osobową grupą młodzieży w wieku 13-19 lat) mogą ubiegać się organizacje pozarządowe z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców.

Termin nadsyłania wniosków w pierwszym etapie mija 10 marca 2015 roku,o godzinie 12:00.  Więcej informacji na: www.rownacszanse.pl

Programu „Świetlica – Dzieci – Praca”

Ruszyła kolejna edycja Programu „Świetlica – Dzieci – Praca” na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie”. Każda z 20 placówek wyłonionych w konkursie otrzyma dotację w wysokości 40 tys. zł. Fundusze mogą być wykorzystane na doposażenie placówek wsparcia dziennego, zorganizowanie wypoczynku letniego lub zimowego, czy organizowania imprez edukacyjno-kulturalnych,

O dotacje w konkursie mogą ubiegać się gminy oraz podmioty, które prowadzą placówkę wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży (świetlica, ognisko wychowawcze, klub młodzieżowy) na podstawie przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Oferty można składać w Regionalnych Ośrodkach Polityki Społecznej Urzędów Marszałkowskich poszczególnych województw lub w Urzędach Marszałkowskich, do 20 marca 2015 r.

Źródło:   http://www.mpips.gov.pl

 

Opracowała: Danuta Kucińska

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność