Najnowsze

Wyróżnione

Turystyka „kontra” gospodarka

Z końcem ubiegłego roku zakończyliśmy trwający 3 lata projekt współpracy dotyczący rozwoju turystyki w naszym regionie, który realizowaliśmy wspólnie z dwiema grupami z Polski i jedną z Finlandii. Opracowanie nowego projektu współpracy jest warunkiem lepszej oceny powstającej także w tym roku Lokalnej Strategii Rozwoju dla naszego obszaru.  W tym celu 16 lutego 2015 r. Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze zainicjowała spotkanie zmierzające  do wypracowania koncepcji na nowy projekt współpracy z innymi grupami w Polsce lub za granicą.

W spotkaniu wzięło udział ponad 30 członków LGD -PM. Uczestnicy  burzy mózgów zaproponowali takie tematy współpracy, jak: tworzenie możliwości przetwarzania własnych produktów rolnych, stworzenie wspólnej marki dla wyrobów lokalnych twórców, tworzenie lokalnych rynków zbytu, współpraca z zagranicznymi grupami producenckimi, rozwój zintegrowanej oferty turystycznej na bazie rzeki Wkry, utworzenie Lokalnej Organizacji Turystycznej, wykorzystanie dziedzictwa kulturowego i zasobów, jak: sochociński guzik, czy lądowisko w Milewie, organizacja imprez takich, jak: jarmarki z lokalnym rękodziełem, święto Ziemi Nadwkrzańskiej, międzynarodowy spływ kajakowy.

Z podanych propozycji wynika, iż pomysły oscylowały wokół dwóch tematów: rozwój turystyki i rozwój przedsiębiorczości. Po omówieniu wszystkich pomysłów znaczna większość uczestników spotkania zdecydowała, że wolałaby realizować projekt współpracy dotyczący turystyki. Na podjęcie decyzji co do tematu projektu jest jeszcze trochę czasu, więc jeśli nie będzie innych propozycji, to prawdopodobnie nasza LGD będzie realizowała ponownie projekt turystyczny.

Tekst : Anna Goliasz

Zdjęcie: Agnieszka Matoblewska

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność