Najnowsze

Wyróżnione

Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze

W poniedziałek, 2 marca 2015 r. w Centrum Edukacyjno-Konferencyjnym Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne w Płońsku odbyło się sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze. Udział w spotkaniu wzięło 38 osób. Na Przewodniczącego obrad wybrano Pana Leonarda Napiórkowskiego. Zarząd LGD oraz pracownicy biura przedstawili sprawozdania z działalności za 2014 r. (merytoryczne, finansowe oraz z realizacji LSR). Komisja Rewizyjna po odczytaniu i złożeniu sprawozdania wystąpiła o udzielenie absolutorium Zarządowi. Wszystkie sprawozdania oraz absolutorium zostały zatwierdzone uchwałami.

Zgodnie z porządkiem obrad przedstawiono plan pracy na rok 2015 oraz zatwierdzono także uchwałę w sprawie podjęcia decyzji o tym, że Lokalna Grupa Działania Przyjazne Mazowsze jest jednostką mikro w rozumieniu Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości (Dz.U. RP 2014 poz. 1100). Uchwała taka była potrzebna w celu stworzenia możliwości składania przez LGD-PM sprawozdania w formie uproszczonej.

Szczegółowy przebieg obrad Walnego Zebrania przedstawiono w załączonym protokole.

Opracowanie i zdjęcia:

Agnieszka Matoblewska

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność